Η ένταση στις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στις εξαγωγές μαρμάρου της Τουρκίας

Το Stonenews.eu με αφορμή την επανεξέταση από την αμερικανική κυβέρνηση της αδασμολόγητης εμπορικής πρόσβασης της Τουρκίας στην αμερικανική αγορά το Stonenews παρουσιάζει τις εξαγωγές επεξεργασμένων φυσικών πετρωμάτων της Τουρκίας προς τις Η.Π.Α..

Η υπηρεσία του μονίμου αντιπροσώπου της Ουάσινγκτον για το εμπόριο (USTR) ανακοίνωσε ότι η επανεξέταση ενδέχεται να επηρεάσει εισαγωγές τουρκικών προϊόντων στις ΗΠΑ αξίας 1,66 δισ. δολαρίων που επωφελούνταν από το Generalized System of Preferences (GSP) τον περασμένο χρόνο, μεταξύ των οποίων είναι και τα προϊόντα από φυσικούς λίθους.

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις εξαγωγές επεξεργασμένων φυσικών πετρωμάτων της Τουρκίας προς τις Η.Π.Α. toy 2017, σύμφωνα με τον κωδικό δασμολογίου (Harmonized System Codes).

Οι Η.Π.Α. αποτελούν τον κύριο προορισμό των εξαγωγών επεξεργασμένων φυσικών πετρωμάτων της Τουρκίας με το μερίδιο, επί των συνολικών εξαγωγών του 2017, να ξεπερνά το 31%. Συγκεκριμένα στον κύριο κωδικό δασμολογίου, 680291* ήταν πάνω από 30% ενώ στον 680221** πάνω από 34%.

Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο Generalized System of Preferences θα πλήξει καθοριστικά τις συνολικές εξαγωγές επεξεργασμένων φυσικών πετρωμάτων της Τουρκίας σε μια περίοδο που η οικονομία της αντιμετωπιζει σοβαρα προβλήματα.

Ωστόσο οι βιομηχανίες μαρμάρου της Τουρκίας, που την έχουν καταστήσει τον μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο, διαθέτουν το δυναμικό για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν.

*680291 Marble, travertine and alabaster, in any form (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

**680221 Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones)

Stonenews.eu