Επιστρεπτέα προκαταβολή: Παράταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Την περίμετρο των δικαιούχων της επιστρεπτέας προκαταβολής ανοίγει ακόμα περισσότερο το υπουργείο Οικονομικών δίνοντας τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να λάβουν χαμηλότοκο κρατικό δάνειο πολύ μικρές επιχειρήσεις ακόμη και αν ήταν προβληματικές στο τέλος του 2019.

Παράλληλα παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου ενώ μέχρι στιγμής περισσότερες από 102.000 επιχειρήσεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Σημειώνεται ότι στον δεύτερο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, εφόσον διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.

Ειδικότερα με σχετική απόφαση τροποποίησης της ΚΥΑ ΓΔΟΥ131/13.6.2020 για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2 – Α΄ φάση (εκδήλωση ενδιαφέροντος), που υπεγράφη σήμερα από τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

  • παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή 26/6/2020 και
  • τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 1 αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση το Προσωρινό Πλαίσιο, δεδομένου ότι αναμένεται να εγκριθεί η τρίτη τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου από την Ε.Ε., επιτρέποντας την ένταξη σε αυτό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ακόμα και αν ήταν προβληματικές κατά την 31η/12/2019.

Πηγή: www.euro2day.gr