Έρευνα Αγοράς: Ο Κατασκευαστικός Κλάδος στην Κύπρο

Από το 2008 έως το 2015, ο κατασκευαστικός κλάδος στην Κύπρο διήλθε μια περίοδο
συρρίκνωσης, η οποία οφειλόταν στη γενικότερη οικονομική κρίση, την παρατεταμένη και έντονη ύφεση, το αίσθημα ανασφάλειας στην αγορά, την έλλειψη ρευστότητας και την περιοριστική πιστωτική πολιτική των κυπριακών τραπεζών.

Ωστόσο, από τις αρχές του 2015 και μετέπειτα, η παραπάνω αρνητική τάση ανατράπηκε, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα στην κυπριακή αγορά άρχισε να αναθερμαίνεται. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται κυρίως στους δείκτες αξίας παραγωγής αλλά και προστιθέμενης αξίας στον τομέα των κατασκευών.

Συγκεκριμένα, το 2017 η αξία παραγωγής άγγιξε τα 2,68 δισ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25% σε σχέση με το 2016 και 53% σε σχέση με το 2015. Αντίστοιχα, η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 805 εκ. Ευρώ, αυξανόμενη κατά 30% συγκριτικά με το 2016 και 58% με το 2015.

Νέες οικοδομικές άδειες 2014-2017

Η ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου στην Κύπρο αντανακλάται επίσης στον αριθμό των νέων οικοδομικών αδειών, οι οποίες, μεταξύ 2015 – 2017, αυξήθηκαν κατά 14% σε αριθμό, 60% σε αξία και 75% σε συνολικό εμβαδόν. Σε ό,τι αφορά το είδος της περιοχής, μεγαλύτερη είναι η αυξητική τάση που παρατηρείται στις αστικές περιοχές έναντι των αγροτικών.

Το 2017, η Επαρχία της Κύπρου όπου εκδόθηκαν οι περισσότερες άδειες οικοδομής ήταν η Λευκωσία, με 2.047 άδειες, συνολικής αξίας 541,9 εκ. Ευρώ. Παρόλα αυτά, σε όρους αξίας το ίδιο έτος προηγείται η Λεμεσός, με 1.730 άδειες, συνολικής αξίας 608,8 εκ. Ευρώ.

Η Λεμεσός είναι και η Επαρχία που καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του αριθμού οικοδομικών αδειών, ενώ έπονται η Λάρνακα, η Πάφος και η Αμμόχωστος (η οποία, μάλιστα, σημείωσε αρνητική ετήσια μεταβολή).

 Έρευνα Αγοράς: O Κατασκευαστικός Κλάδος στην Κύπρο

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λευκωσίας