Οι εξαγωγές επεξεργασμένων φυσικών πετρωμάτων της Βραζιλίας το 2018

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Η Βραζιλία έκλεισε το 2018 μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών παραγωγής και εξαγωγής φυσικών πετρωμάτων και των προϊόντων τους και διατήρησε μια εξέχουσα παγκόσμια θέση.

Η ισχύς του τομέα των φυσικών πετρωμάτων στη Βραζιλία εξακολουθεί να είναι υψηλή στη διεθνή αγορά. Τα στοιχεία από τη Βραζιλιάνικη Ένωση Διακοσμητικών Πετρωμάτων (Abirochas) δείχνουν ότι η Βραζιλία καταλαμβάνει την 4η θέση μεταξύ των χωρών που παρήγαγαν τον περισσότερο όγκο φυσικών πετρωμάτων, αντιπροσωπεύοντας το 7% της παγκόσμιας παραγωγής του τομέα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ιταλία, αντίστοιχα, διατήρησαν την ηγεσία.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Το Stonenews.eu, αφού μελέτησε τα στατιστικά δεδομένα* του International Trade Centre, του UN Comtrade και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, παρουσιάζει τις εξαγωγές των επεξεργασμένων φυσικών πετρωμάτων σε αξία και ποσότητα εξαγωγών για το 2018 ανάλογα με τον δασμολογικό HS Code καθώς και τις αλλαγές τους μεταξύ 2017 και 2018.

Όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα, το 2018, η υψηλότερη αξία των εξαγωγών καθώς και η μεγαλύτερη ποσότητα των εξαγόμενων προϊόντων, επιτεύχθηκαν ταυτόχρονα στον HS Code 680293, με αξία εξαγωγών 468,16 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2018, σε σύγκριση με το 2017, σημειώθηκε ταυτόχρονη μείωση της αξίας των εξαγωγών, της ποσότητας και της τιμής μονάδος στην κορυφαία κατηγορία HS Code 680293. Η μεγαλύτερη πτώση της αξίας των εξαγωγών καταγράφηκε στον κωδικό 680210 κατά -35,75%, ακολουθούμενη από τον κωδικό 680221 με -30,67%.

Η υψηλότερη αύξηση της αξίας των εξαγωγών καταγράφηκε στον κωδικό 680299 κατά 43,77%, ακολουθούμενη από τον κωδικό 680223 ο οποίος αυξήθηκε μόνο κατά 2,25%. Η μεγαλύτερη αύξηση στην ποσότητα των εξαγωγών καταγράφηκε στον κωδικό 680210 κατά 167,11%, ακολουθούμενη από τον κωδικό 680299, ο οποίος αυξήθηκε κατά 38,52%.

Οι ΗΠΑ παραμένουν ο παραδοσιακός προορισμός των εξαγωγών επεξεργασμένων φυσικών πετρωμάτων της Βραζιλίας, απορροφώντας περίπου το 80% της συνολικής αξίας των εξαγωγών.

* Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους