Οι εξαγωγές μαρμάρου της Ε.Ε. προς τη Σιγκαπούρη το διάστημα 2014 – 2018

Η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης-Σιγκαπούρης (EUSFTA) τίθεται σε ισχύ σήμερα, στις 21 Νοεμβρίου 2019, μετά την έγκρισή της από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 8 Νοεμβρίου. Είναι η πρώτη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ASEAN (Ένωση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας).

Η Σιγκαπούρη και η ΕΕ ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για την EUSFTA το 2009. Οι διαπραγματεύσεις για τα αγαθά και τις υπηρεσίες ολοκληρώθηκαν το 2012, ενώ οι διαπραγματεύσεις για την προστασία των επενδύσεων ολοκληρώθηκαν το 2014. Τα στοιχεία για την προστασία των επενδύσεων μετατράπηκαν στη συμφωνία EUSIPA. Η EUSFTA και η EUSIPA υπογράφηκαν τον Οκτώβριο του 2018 και εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2019.

Η Σιγκαπούρη και η ΕΕ είναι σημαντικοί εταίροι σε εμπόριο και επενδύσεις. Το 2018, το διμερές εμπόριο αγαθών ξεπέρασε τα 114 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια χρονιά, η ΕΕ ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Σιγκαπούρης, ενώ η Σιγκαπούρη ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος αγαθών της ΕΕ στην ASEAN. Το 2017, η ΕΕ ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Σιγκαπούρης, ενώ η Σιγκαπούρη ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος υπηρεσιών της ΕΕ στην ASEAN. Η ΕΕ ήταν ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη Σιγκαπούρη το 2017, που αντιστοιχούσε σε αποθέματα άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) ύψους άνω των 376 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια χρονιά, η άμεση επένδυση στο εξωτερικό (DIA) της Σιγκαπούρης προς την ΕΕ ανήλθε σε περίπου 122 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τη Σιγκαπούρη τον 7ο μεγαλύτερο ξένο επενδυτή της ΕΕ και τον μεγαλύτερο επενδυτή ASEAN.

Αυτή η σπουδαία εταιρική σχέση επεκτείνεται και στην αγορά των φυσικών πετρωμάτων. Το 2018, η ΕΕ (28) εξήγαγε μάρμαρο στη Σιγκαπούρη, τόσο ακατέργαστο όσο και επεξεργασμένο, αξίας 10,81 εκατ. ευρώ και γρανίτη, τόσο ακατέργαστο όσο και τελικό, ύψους 0,93 εκατ. ευρώ. Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορούμε να δούμε την αξία των εξαγωγών μαρμάρου της ΕΕ στη Σιγκαπούρη μεταξύ 2014-2018.

Όπως παρουσιάστηκε στον παραπάνω πίνακα, το πιο επιτυχημένο έτος στο εμπόριο μαρμάρου μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης ηταν το 2015, οπότε σημείωσε διπλάσια αξία εξαγωγών σε σχέση με πέρυσι. Το 2017 ήταν ο χειρότερος χρόνος για την αξία των εξαγωγών μαρμάρου, σε αντίθεση με την αξία των εξαγωγών γρανίτη της ίδιας χρονιάς που ήταν η καλύτερη των αλλων ετών που αναφέρθηκαν.

Πηγές: www.mti.gov.sg, ec.europa.eu/eurostat