Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου και γρανίτη της Ισπανίας: 1ο τρίμηνο 2020

Η Ισπανία ήταν μια από τις ευρωπαϊκές χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία του COVID-19. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ισπανική οικονομία υπέστη σημαντική ζημία λόγω της επιδημίας του ιού και των ακόλουθων μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του lockdown. Τον Μάιο, το Στατιστικό Γραφείο της χώρας (INE) ανέφερε μείωση 5,2% q-o-q στο ΑΕΠ της Ισπανίας κατά το 1ο τρίμηνο του 2020. Ο τουρισμός ήταν ο τομέας που σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση κατά 19% q-o-q. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αμφότερες συρρικνώθηκαν κατά 8,4% q-o-q, ενώ οι κατασκευές έπεσαν κατά σε 8,1% q-o-q.

Οι εξαγωγές μαρμάρου παγκοσμίως έχουν ακολουθήσει πτωτική τάση κατά το 1ο τρίμηνο του 2020. Ωστόσο, η Ισπανία καταγράφει μια γενική και σταδιακή πτώση των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με τις εξαγωγές γρανίτη που κινούνται προς τα πάνω. Όμως, σε ποιο βαθμό η εξάπλωση του κορονοϊού επηρέασε τις εξαγωγές μαρμάρου και γρανίτη της Ισπανίας τους τρεις πρώτους μήνες του 2020; Το Stonenews.eu, αφού συνέλεξε, μελέτησε και επεξεργάστηκε τα στατιστικά στοιχεία που παρέχει τοι ITC και η Eurostat, παρουσιάζει την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου και γρανίτη της Ισπανίας κατά το 1ο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του περασμένου έτους, καθώς και το ακριβώς προηγούμενο τρίμηνο στο 2019, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εξαγωγών.

Οι εξαγωγές μαρμάρου σημείωσαν συνολική μείωση κατά το 1ο τρίμηνο του 2020, είτε επρόκειτο για ακατέργαστο είτε για επεξεργασμένο μάρμαρο, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εξαγωγών. Το ακατέργαστο μάρμαρο κατέγραψε μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με το επεξεργασμένο τόσο σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του περασμένου έτους όσο και με το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Για τις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου, η μείωση ήταν μεγαλύτερη στην ποσότητα από ότι στην αξία των εξαγωγών, γεγονός που σημαίνει ότι η Ισπανία κατάφερε να πουλήσει σε υψηλότερες τιμές παρά την παγκόσμια κρίση.

Όσον αφορά τις εξαγωγές γρανίτη, συνέχισαν την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Πιο συγκεκριμένα, κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2020, οι εξαγωγές ακατέργαστου γρανίτη της Ισπανίας σημείωσαν σημαντική αύξηση στην ποσότητα των εξαγωγών, την οποία ακολούθησε αύξηση της αξίας εξαγωγών, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η Ισπανία κατάφερε να πουλήσει ακατέργαστο γρανίτη σε υψηλότερες τιμές, επίσης. Ο ρυθμός ανάπτυξης γίνεται μικρότερος όταν η σύγκριση γίνεται με το προηγούμενο τρίμηνο του 2019, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αύξηση. Ο επεξεργασμένος γρανίτης, από την άλλη πλευρά, παρουσίασε αρνητική ανάπτυξη, όμως σε σχετικά χαμηλά ποσοστά.

Η οικονομία της Ισπανίας αναμένεται να αρχίσει αργά να ανακάμπτει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η πλήρης ανάκαμψη των απωλειών της κρίσης πιθανότατα θα διαρκέσει δύο χρόνια λόγω μιας ευάλωτης τομεακής σύνθεσης. Αξίζει πραγματικά να αναφερθεί ότι το 1ο τρίμηνο του 2020 η Ισπανία κατάφερε να εξάγει ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 10,92 εκατομμυρίων ευρώ και επεξεργασμένο μάρμαρο αξίας 33,05 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εξαγωγές ακατέργαστου γρανίτη έφθασαν τα 9,96 εκατομμύρια ευρώ ενώ του επεξεργασμένου τα 25,06 εκατομμύρια ευρώ.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους