Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Πορτογαλίας τους πρώτους εννέα μήνες του 2019

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας σχετικά με την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Πορτογαλίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, το Stonenews.eu παρουσιάζει τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία κι επιπρόσθετα την εξέλιξη στους τρεις επιπλέον μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2019. Τα αρχικά στοιχεία προέρχονται από την Eurostat (τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης 15/11/2019).

Ο πρώτος πίνακας στο παραπάνω γράφημα δείχνει την εξέλιξη των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της Πορτογαλίας τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2019, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το 2019 ήταν ένα εξαιρετικό έτος για τις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Πορτογαλίας, καθώς τόσο η αξία όσο και η ποσότητα των εξαγωγών παρουσίασαν γενικά σημαντική θετική ανάπτυξη, με μόνη εξαίρεση τον Αύγουστο που παρουσίασε ελαφρά μείωση (-1,44%). Συγκεκριμένα, ο Μάρτιος παρουσίασε την υψηλότερη άνοδο σε αξίας εξαγωγών με 73,64%, ακολουθούμενος από το Φεβρουάριο με 67,42% και τον Ιούλιο με 63,27%. Όσον αφορά την ποσότητα των εξαγωγών, η Πορτογαλία εξήγαγε σημαντικά περισσότερο ακατέργαστο μάρμαρο κατά τους εννέα μήνες του 2019 από ό, τι πέρυσι, παρουσιάζοντας πάνω από διπλάσια αύξηση το Φεβρουάριο και τον Ιούλιο. Ακόμη και τον Ιούνιο, ο οποίος ήταν ο μήνας με τη χαμηλότερη αύξηση της ποσότητας των εξαγωγών, σημειώθηκε σημαντική θετική άνοδος 30,48%.

Ο δεύτερος πίνακας δείχνει την εξέλιξη των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου της Πορτογαλίας τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2019, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αξία των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου είχε πολλές διακυμάνσεις. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας κατά τον οποίο σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση, αν και η ποσόστωση ήταν χαμηλή. Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε τον Μάρτιο. Όσον αφορά την ποσότητα των εξαγωγών, η μείωση είναι γεγονός μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ οι υπόλοιποι μήνες έκλεισαν με θετικό πρόσημο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2019, η Πορτογαλία κατάφερε να εξάγει ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 31,13 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 23,01 εκατομμυρίων του προηγούμενου έτους, καθώς και επεξεργασμένο μάρμαρο 53,09 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 54,5 εκατομμυρίων ευρώ στους πρώτους εννέα μήνες του 2018.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους