Μαγνησία: Δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων για εξαγωγή μαρμάρων

Από το 2009 έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την υλοποίηση πολύ μεγάλης επένδυσης -μέχρι και 500 εκατ. ευρώ- στην περιοχή Στόμιο Αμαλιάπολης του Αλμυρού Μαγνησίας, που αφορά τη δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών, μέσω των οποίων θα μπορούν να εξάγουν απευθείας τα προϊόντα τους στο εξωτερικό λατομεία μαρμάρου στον Αλμυρό και ευρύτερα της Μαγνησίας. Πλησίον των λιμενικών εγκαταστάσεων σχεδιάζεται, επίσης, η δημιουργία εργοστασίου κοπής μαρμάρου, καθώς και μονάδας παραγωγής μπετόν.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας με έγγραφό της προ μερικών μηνών (Μάρτιος 2019) προς το υπουργείο Οικονομικών και την Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας, με θέμα την παραχώρηση χώρων αιγιαλού, έχει ενημερώσει τον φετινό Μάρτιο ότι δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση χώρων αιγιαλού, θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, για κατασκευή έργων στη θέση Στόμιο Αμαλιάπολης του Δήμου Αλμυρού, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κείμενων διατάξεων και αναμένονται περαιτέρω γνωμοδοτήσεις και εξέλιξη των διαδικασιών.

Πηγή: www.naftemporiki.gr