Το νέο πακέτο 3,5 δισ. ευρώ στήριξης των επιχειρήσεων

Τα βασικότερα μέτρα για τις επιχειρήσεις είναι η μειωμένη προκαταβολή φόρου, κόστους 1,5 δισ. ευρώ και η προκήρυξη ενός τρίτου κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου θα γίνει κλιμακωτά, για τους υποκείμενους σε ΦΠΑ, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά όσους δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ η μείωση ορίζεται σε 50%.

Έτσι, για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υποκείμενα σε ΦΠΑ, η  μείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα με την πτώση του τζίρου που είχαν το α΄ εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2019, διαμορφώνεται με βάση την εξής κλίμακα:

1. Για μείωση τζίρου 5-15%, η μείωση του φόρου θα είναι 30%.

2. Για μείωση τζίρου 15,1-25%, η μείωση του φόρου θα είναι 50%.

3. Για μείωση τζίρου 25,1-35%,  η μείωση φόρου θα είναι 70%.

4. Για μείωση τζίρου μεγαλύτερη από 35%, η μείωση θα είναι 100%, δηλαδή θα μηδενίζεται η προκαταβολή.

Επίσης, μηδενισμό της προκαταβολής φόρου θα έχουν:

1. Οι εποχικές επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, που υπόκεινται σε ΦΠΑ. Εποχικές θα θεωρούνται όσες πραγματοποίησαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2019.

2. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου έχει το μεγαλύτερο κόστος για τον προϋπολογισμό. Ωστόσο, στον βαθμό που οι επωφελούμενες επιχειρήσεις θα εμφανίσουν τελικώς ζημίες φέτος, το Δημόσιο θα ήταν υποχρεωμένο να επιστρέψει την προκαταβολή το 2021. Η κυβέρνηση προτίμησε να δώσει την ελάφρυνση φέτος, τόσο για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις, την ώρα της δυσκολίας τους, αλλά και γιατί δεν έχει κανένα δημοσιονομικό περιορισμό, κάτι που δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί το 2021.

Τρίτος κύκλος επιστρεπτέας

Ο τρίτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής θα χορηγηθεί τον Αύγουστο, αφού ληφθεί υπόψη η πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, σε αυτόν τον κύκλο θα περιληφθούν και ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς εργαζομένους και χωρίς ταμειακή μηχανή, οι οποίες ανήκουν στον τουριστικό κλάδο.

Σημειώνεται ότι ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής  ανήλθε σε 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Πηγή: www.kathimerini.gr