Νέο ρεκόρ για τις εμπορευματικές συναλλαγές στο 11μηνο του 2022

Eltrak - Cat banner ad

Το φράγμα των €50 δις έσπασαν για πρώτη φορά στην ιστορία οι ελληνικές εξαγωγές με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2022, επίδοση κατά 25,6% υψηλότερη από τα €39,9 δις, η οποία ήταν η προηγούμενη καλύτερη επίδοση που είχαν σημειώσει το έτος 2021.

Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, ρεκόρ σημείωσαν και οι εισαγωγές, ξεπερνώντας τα €85 δις.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Αναλύοντας τις εξαγωγικές μας επιδόσεις στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022, αυτές παρουσιάζονται ενισχυμένες κατά €13.713,7 εκατ., δηλαδή 37,7% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ανερχόμενες στο ποσό των €50.112,8 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία.

Οι εισαγωγές σημείωσαν, επίσης, μεγάλη άνοδο η οποία διαμορφώθηκε σε €26.704,1 εκατ., δηλαδή 45,6%, και ανήλθαν σε €85.266,6 εκατ. (επίδοση-ρεκόρ και για τις εισαγωγές), ενώ το εμπορικό έλλειμμα εκτινάχθηκε στα €35.153,8 εκατ., αυξημένο κατά €12.990,4 εκατ., δηλαδή 58,6% συγκριτικά με το 2021.

Σημαντική αύξηση εξαγωγών κατέγραψαν όλοι οι κλάδοι στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και συγκεκριμένα: τα βιομηχανικά κατά €1.841,6 εκατ., δηλαδή 32,3%, τα τρόφιμα κατά €990,5 εκατ., δηλαδή 18,5%, τα χημικά κατά €392,5 εκατ., δηλαδή 7,5%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €963,3 εκατ., δηλαδή 27,6%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €723,1 εκατ., δηλαδή 27,0%, οι πρώτες ύλες κατά €55,8 εκατ., δηλαδή 3,3%, τα ποτά και καπνά κατά €183,8 εκατ., δηλαδή 21,5%, τα λίπη και έλαια κατά €173,8 εκατ., δηλαδή 26,0% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα κατά €157,0 εκατ., δηλαδή 32,5%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Νοε 22*Ιαν-Νοε 21Διαφορά 22/21ΕΤ 22/21
Πετρελαιοειδή18.536,310.215,58.320,881,5%
Βιομηχανικά7.538,95.697,31.841,632,3%
Τρόφιμα6.335,85.345,3990,518,5%
Χημικά5.591,65.199,1392,57,5%
Μηχ/τα-Οχήματα4.454,33.491,0963,327,6%
Διαφ. Βιομηχανικά3.402,32.679,2723,127,0%
Πρώτες Ύλες1.732,81.677,055,83,3%
Ποτά-Καπνά1.039,2855,4183,821,5%
Λίπη-Έλαια842,0668,2173,826,0%
Μη ταξινομημένα639,7482,7157,032,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**31.576,626.095,25.481,421,0%
Σύνολο**50.112,936.310,713.802,238,0%

 

Σε ό,τι αφορά στις χώρες-προορισμούς, η αξία των εξαγωγών που πραγματοποίησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε €27.674,6 εκατ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 55,2% του συνόλου, ενώ στις Τρίτες Χώρες απεστάλη το 44,8%, με την αξία του να ανέρχεται σε €22.438,2 εκατ. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, τα ποσά διαμορφώνονται σε €20.966,4 εκατ. για τις χώρες της Ε.Ε. (μερίδιο 65,3%) και σε €11.156,8 εκατ. για τις Τρίτες Χώρες (μερίδιο 34,7%).