Οι εξαγωγές της Ελλάδας το διάστημα Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2020

Eltrak - Cat banner ad

Αναλύοντας την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών από την αρχή του έτους και συγκεκριμένα για το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020, παρατηρείται μείωση αυτών κατά €2.965,5 εκατ., δηλαδή 11,7%.

Εν προκειμένω, στο α’ εννεάμηνο του 2020 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν στο ποσό των €22.347,8 εκατ. έναντι €25.313,3 εκατ. το 2019. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε €35.854,0 εκατ. φέτος έναντι €41.988,9 εκατ. πέρυσι με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €6.134,9 εκατ., δηλαδή 14,6%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό κατά €13.506,2 εκατ. Η εικόνα στις εμπορευματικές μας συναλλαγές για το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020 διαφοροποιείται άρδην αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή καθώς οι εξαγωγές στο εν λόγω διάστημα αυξήθηκαν κατά €252,3 εκατ., δηλαδή 1,5%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,9%, δηλαδή €1.806,5 εκατ.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad
Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019/2020
(ποσά σε εκατ. €)Ιαν-Σεπ 20Ιαν-Σεπ 19Διαφορά 20/19ΕΤ 20/19
Εξαγωγές22.347,825.313,3-2.965,5-11,7%
Εισαγωγές35.854,041.988,9-6.134,9-14,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο-13.506,2-16.675,63.169,4-19,0%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Όπως γίνεται εμφανές από τους πρώτους μήνες του 2020 όταν ξεκίνησε η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, οι εξαγωγές τροφίμων και χημικών σημειώνουν σημαντική αύξηση. Η πορεία τους συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο του 2020, καθώς οι δύο κλάδοι πρωταγωνίστησαν και ενίσχυσαν σημαντικά τις ελληνικές εξαγωγές. Συγκεκριμένα για το α’ εννεάμηνο του 2020, οι εξαγωγές τροφίμων κατέγραψαν αύξηση κατά €406,3 εκατ., δηλαδή 11,5% ανερχόμενες στο ποσό των €3.931,9 εκατ., ενώ τα χημικά προϊόντα από €3.036,6 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2019, διαμορφώθηκαν σε €3.636,6 εκατ. φέτος.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους κλάδους, αύξηση εξαγωγών κατέγραψαν τα μηχανήματα και οχήματα (€27,4 εκατ., δηλαδή 1,2%), τα ποτά και καπνά (€46,5 εκατ., δηλαδή 8,3%) και τα λίπη και έλαια (€110,6 εκατ., δηλαδή 37,8%). Αντίθετα, σημαντικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας καταγράφουν μείωση της εξαγωγικής τους επίδοσης με την ενίσχυση και υποστήριξή τους να κρίνεται περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Συγκεκριμένα, τα βιομηχανικά προϊόντα κατέγραψαν μείωση εξαγωγών κατά €271,8 εκατ., δηλαδή 7,0%, ο κλάδος των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων κατέγραψε μείωση κατά €329,7 εκατ., δηλαδή 15,7% και τέλος, οι εξαγωγές πρώτων υλών μειώθηκαν κατά €164,3 εκατ., δηλαδή 16,5%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019/2020
(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Σεπ 20Ιαν-Σεπ 19ΔιαφοράΕΤ 19/18
Πετρελαιοειδή4.926,78.220,6-3.293,9-40,1%
Τρόφιμα3.931,93.525,6406,311,5%
Βιομηχανικά3.602,03.873,8-271,8-7,0%
Χημικά3.636,63.036,6600,019,8%
Μηχ/τα-Οχήματα2.308,92.281,527,41,2%
Διαφ. Βιομηχανικά1.770,72.100,4-329,7-15,7%
Πρώτες Ύλες829,3993,6-164,3-16,5%
Ποτά-Καπνά604,2557,746,58,3%
Λίπη-Έλαια403,0292,4110,637,8%
Μη ταξινομημένα334,5383,6-49,1-12,8%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή17.421,117.045,1376,02,2%*
Σύνολο22.347,825.265,7-2.917,9-11,5%*
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Σεπτέμβριος 2019/2020
Σεπ 20Σεπ 19Διαφορά 20/19ΕΤ 19/18
Πετρελαιοειδή513,5946,5-433,0-45,7%
Χημικά469,4390,279,220,3%
Τρόφιμα426,1381,145,011,8%
Βιομηχανικά422,6422,8-0,20,0%
Μηχ/τα-Οχήματα267,2234,932,313,8%
Διαφ. Βιομηχανικά227,9246,7-18,8-7,6%
Πρώτες Ύλες87,879,97,99,9%
Ποτά-Καπνά74,361,013,321,8%
Λίπη-Έλαια37,126,111,042,1%
Μη ταξινομημένα30,946,6-15,7-33,7%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή2.043,31.889,2154,18,2%*
Σύνολο2.556,82.835,7-278,9-9,8%*
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019/2020
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Τα ελληνικά προϊόντα εξήχθησαν κατά κύριο λόγο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε. 27) με το 57,9% του συνόλου να αποστέλλεται στις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το 42,1% απεστάλη σε Τρίτες Χώρες. Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή καθώς το 65,7% προορίζεται για την Ε.Ε. και το 34,3% για τις Τρίτες Χώρες.

Πηγή: www.seve.gr