«Όμηρος» των υψηλών ναύλων η εφοδιαστική αλυσίδα

Photo by Alex Duffy on Unsplash
Eltrak - Cat banner ad

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση δημοσίευσε η «UNCTAD- Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη», που δίνει αρκετές πληροφορίες για την πορεία του παγκόσμιου εμπορίου. Με τίτλο «Επισκόπηση των θαλάσσιων μεταφορών 2021» η έκθεση επισημαίνει ότι τίποτα δεν θα είναι όπως πριν στις θαλάσσιες μεταφορές, εξαιτίας των καταστροφικών επιπτώσεων που είχε ο Covid-19 στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η έκθεση μεταξύ άλλων:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

-τονίζει ότι οι επιπτώσεις δεν είναι τόσο ως προς τον όγκο των μεταφορών, αλλά για τη ζημιά που προκάλεσε στην αλυσίδα εφοδιασμού όλων των χωρών, υποδεικνύοντας ότι η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας απειλείται από τους υψηλούς ναύλους στις θαλάσσιες μεταφορές. Συνέπεια αυτού θα είναι αυξήσεις τιμών σε καταναλωτικά αγαθά, ενώ ενδέχεται να προκληθούν αλλαγές στα μοντέλα παραγωγής από τις μεγάλες χώρες εισαγωγής

-επιβεβαιώνει και αναφέρει ότι το θαλάσσιο εμπόριο συρρικνώθηκε 3,8% το 2020, παρά το αρχικό σοκ, αλλά ανέκαμψε αργότερα μέσα στο έτος και αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,3% το 2021. Ο μέσος όρος προοπτικής για το θαλάσσιο εμπόριο παραμένει θετικός, αλλά υπόκειται σε «αυξανόμενους κινδύνους και αβεβαιότητες».

-εξηγεί ότι οι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι κατασκευαστές θα πληρώσουν τον πιο βαρύ λογαριασμό, αυτοί κυρίως που στηρίζονται σε βιομηχανικές προμήθειες από την Κίνα και άλλες ανατολικές οικονομίες και επισημαίνει ότι «το αποτέλεσμα θα είναι συνεχείς πιέσεις κόστους, διακοπές και καθυστερήσεις στις αποστολές εμπορευματοκιβωτίων που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην παραγωγή».

-τέλος προβλέπει ότι μια αύξηση 10% στους ναύλους των ναυτιλιακών εμπορευματοκιβωτίων, σε συνδυασμό με τη διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα μειώσουν τη βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ και στη ζώνη του ευρώ κατά περισσότερο από 1%, ενώ στην Κίνα η παραγωγή ενδέχεται να μειωθεί 0,2%.

Ένα χρήσιμο συμπέρασμα όλων αυτών ήταν ότι η πανδημία ανέδειξε τις προκλήσεις που υπάρχουν στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, ιδίως στην έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και στις ελλείψεις σε υποδομές.