ΟΟΣΑ: Στο 3,6% η παγκόσμια ανάπτυξη το 2017

Eltrak - Cat banner ad
Η παγκόσμια οικονομία έχει ενισχυθεί, με νομισματικές και φορολογικές πολιτικές που στηρίζουν μια ευρεία και συγχρονισμένη βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξηςστις περισσότερες χώρες, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προοπτικών του ΟΟΣΑ (οργανισμός οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης).

Η ετήσια αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρώς το 2018, αλλά παραμένει μικρότερη σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση και από ανακάμψεις μετά από οικονομικές βουτιές. Οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις εντοπίζονται στις πιο ισχυρές και ανθεκτικές οικονομίες.

Η έκθεση σημειώνει τα αποτελέσματα της παρατεταμένης, κάτω από τον μέσο όρο, ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, του εμπορίου και της παραγωγικότητας. Τα ποσοστά απασχόλησης είναι πλέον υψηλότερα από αυτά πριν από την κρίση σε πολλές οικονομίες του ΟΟΣΑ και η ανεργία μειώνεται, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιφέρει σταθερά πραγματικά μισθολογικά οφέλη. Ελλείψει σαφούς σημείου αλλαγής στις τάσεις, η ανάπτυξη σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ αναμένεται να εξασθενήσει το 2019.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

«Η ανάπτυξη έχει επιταχυνθεί και οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές είναι θετικές, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σαφείς αδυναμίες και τρωτά σημεία», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Angel Gurria. «Υπάρχει ανάγκη να επικεντρωθούν οι διαρθρωτικές και δημοσιονομικές δράσεις στην ενίσχυση του μακροπρόθεσμου δυναμικού, καθώς η στήριξη της νομισματικής πολιτικής μειώνεται. Οι χώρες πρέπει να εφαρμόσουν πακέτα μεταρρυθμίσεων για τον ιδιωτικό τομέα και την προώθηση της παραγωγικότητας, των υψηλότερων μισθών και της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς».

Το χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε πολλές προηγμένες και αναδυόμενες οικονομίες του ΟΟΣΑ είναι υψηλό, δημιουργώντας τρωτά σημεία και θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα. Ένα ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης, με τίτλο «Ανθεκτικότητα σε περίοδο υψηλού χρέους», αναφέρεται ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση, η οποία να βασίζεται όχι μόνο σε μακροοικονομικά και μακροπροληπτικά μέσα αλλά και να αντιμετωπίζει τα δομικά ζητήματα.

Ένα πιο υγιές χρηματοπιστωτικό σύστημα θα οδηγούσε σε σταδιακή μείωση του βάρους του χρέους, θα έδινε βάθος στις αγορές μετοχών και θα βελτίωνε τον σχεδιασμό των καθεστώτων χρεοκοπίας.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί φέτος κατά 3,6%, 3,7% το 2018 και 3,6% το 2019. Οι προβλέψεις αντανακλούν ελαφρές βελτιώσεις στην παγκόσμια οικονομία από την προηγούμενη ενδιάμεση οικονομική έκθεση του Σεπτεμβρίου 2017.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα φθάσει το 2,2% το 2017, ανεβαίνει στο 2,5% το 2018 και στη συνέχεια θα μειωθεί στο 2,1% το 2019.

Η ευρωζώνη αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,4% το 2017 και 2,1% το 2018 -ανοδικές αναθεωρήσεις από προηγούμενες προβλέψεις λόγω της ισχυρότερης ανάπτυξης σε βασικές ευρωπαϊκές χώρες-, προτού επιβραδυνθεί σε ρυθμό 1,9% το 2019.

Για τη Γερμανία, προβλέπεται ανάπτυξη κατά 2,5% το 2017, 2,3% το 2018 και 1,9% το 2019. Για τη Γαλλία, ανάπτυξη κατά 1,8% την περίοδο 2017-18 και 1,7% το 2019, ενώ η Ιταλία θα σημειώσει ανάπτυξη 1,6% με ρυθμό 1,5% το 2018 και ποσοστό 1,3% το 2019. Οι αναθεωρημένες προβλέψεις αντικατοπτρίζουν τις υψηλότερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, στο πλαίσιο της αύξησης της απασχόλησης, της διευκόλυνσης της νομισματικής πολιτικής και της ισχυρότερης καταναλωτικής ανάπτυξης και επένδυσης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επιβράδυνση της ανάπτυξης αναμένεται να συνεχιστεί έως το 2018, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας ως προς το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων σχετικά με την απόφαση εγκατάλειψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντίκτυπο του υψηλότερου πληθωρισμού στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Στο πλαίσιο αυτό, στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται ανάπτυξη φέτος κατά 1,5%, 1,2% το 2018 και 1,1% το 2019.

Η ανάπτυξη στην Ιαπωνία προβλέπεται να φθάσει το 1,5% για το 2017, η οποία είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την έκθεση για τις ενδιάμεσες οικονομικές προοπτικές του Σεπτεμβρίου 2017 και να παραμείνει κοντά στο 1% το 2018 και το 2019, καθώς η δημοσιονομική εξυγίανση συνεχίζεται και η ηλικιακή μείωση  του εργατικού δυναμικού επιταχύνεται.

Η καναδική οικονομία ανεβαίνει σε ρυθμό αύξησης 3% φέτος, προτού επιβραδυνθεί στο 2,1% το 2018 και 1,9% το 2019.

Η επέκταση στις κύριες οικονομίες αναδυόμενων αγορών βελτιώνεται, λόγω των ανανεωμένων επενδύσεων σε υποδομές στην Κίνα και της ανάκαμψης σε σημαντικές οικονομίες εξαγωγής βασικών εμπορευμάτων, αλλά παραμένει πιο χαλαρή από ό,τι στο παρελθόν. Η ανάπτυξη στην Κίνα προβλέπεται να φθάσει στο 6,8% το 2017, 6,6% το 2018 και 6,4% το 2019, αντανακλώντας εν μέρει την συνεχιζόμενη εξισορρόπηση του αναπτυξιακού μοντέλου της Κίνας.

Στην Ινδία, η ανάπτυξη αναμένεται να φθάσει στο 6,7% το 2017 και στο 7% το 2018, προτού επιταχυνθεί με ρυθμό 7,4% το 2019, χάρη σε μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να ενισχύσουν τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη.

Η Ρωσία ανακάμπτει από την ύφεση και αναμένεται να έχει ρυθμό ανάπτυξης κατά 1,9% το 2017 και το 2018 και 1,5% το 2019. Η Βραζιλία αναμένεται επίσης να βγει από την ύφεση, με ρυθμό ανάπτυξης 0,7% το 2017, 1,9% το 2018 και 2,3% το 2019 .

«Η παγκόσμια οικονομία κινείται χαμηλά και κινδυνεύει από χρηματοπιστωτικές αναταράξεις», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ Catherine Mann. «Η μόνη στρατηγική είναι να ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση που θα εξισορροπήσει τις ενέργειες για να τονώσει την ανάπτυξη, να μετριάσει τους κινδύνους στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να βελτιώσει την ανθεκτικότητα. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και να υποθέσουμε ότι η σημερινή οικονομία είναι η καλύτερη που γίνεται -οι μελλοντικές γενιές έχουν το δικαίωμα να ζητούν κάτι καλύτερο».

Πηγή: www.euro2day.gr