Πώς ενδεχόμενη ύφεση της τουρκικής οικονομίας επηρεάζει την Ελλάδα λόγω εξαγωγικής δραστηριότητας προς τη γείτονα

Eltrak - Cat banner ad

Με μερίδιο 6,2% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών την τριετία 2015-2017 (στοιχεία ΤτΕ), οι εξαγωγές αγαθών προς την Τουρκία την καθιστούν σημαντικό εμπορικό εταίρο της χώρας μας.

Οι νεότερες προβλέψεις οικονομικών αναλυτών θέλουν την πορεία της τουρκικής οικονομίας προς την ύφεση, ενώ ενδέχεται να επηρεάσει και την ελληνική οικονομία, καθώς η Τουρκία είναι ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας, με τη σημασία της να συνδέεται κυρίως με τις εξαγωγές της χώρας μας προς τη γείτονα.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Το 2018 έκλεισε με εξαγωγική δραστηριότητα από την Ελλάδα προς την Τουρκία συνολικής αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με έρευνα του Stonenews.eu στα στατιστικά στοιχεία του UN Comtrade και του ITC, εκ των οποίων το 1,4 δισ. ευρώ προήλθε από εξαγωγές προϊόντων του εξορυκτικού κλάδου. Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε τις κύριες κατηγορίες εξορυκτικών προϊόντων που εξήγαγε η χώρας μας προς την Τουρκία το 2018 με βάση την συνολική αξία των εξαγωγών τους.

Πιο συγκεκριμένα, όπως παρατηρούμε στον Πίνακα, στην κορυφή της λίστας των εξορυκτικών προϊόντων που εξάγουμε προς την Τουρκία βρίσκονται τα ορυκτά καύσιμα με αξία εξαγωγών 1,288 δισ. ευρώ, ακολουθούμενα από το αλουμίνιο με αξία εξαγωγών 71,5 εκατ. ευρώ. Στην τρίτη θέση ο χαλκός και στην τέταρτη σίδηρος και χάλυβας με 25,2 και 10,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται τα προϊόντα μαρμάρου.  

Η εκτίμηση της ΤτΕ για τα έσοδα από εξαγωγές στην Τουρκία ανέρχεται στα 1,9 δισ. ευρώ για φέτος και στα 2,4 δισ. ευρώ για το 2020, αναθεωρημένα και υποβαθμισμένα κατά 20% από τις αρχικές προβλέψεις.