Σε νέες βάσεις η εταιρική σχέση Ελλάδας – Μ. Βρετανίας

Αρωγός των Ελλήνων εξαγωγέων, του εμπορίου γενικότερα, των μεταφορών και όχι μόνο, ώστε να υπάρξουν οι δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις μετά την απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ε.Ε. και να παύσει να συμμετέχει στην ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση της Ε.Ε., θα είναι το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Η επίτευξη της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Ηνωμένου Βασιλείου λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και παραμονές Χριστουγέννων, σαφώς προκάλεσε ικανοποίηση και ανακούφιση στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και στους πολίτες των δύο πλευρών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Ν» η πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου Άννα Καλλιάνη χαιρετίζει τη θετική αυτή εξέλιξη, που απέτρεψε μια άτακτη έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε., ένα σενάριο που ναι μεν φαινόταν πιθανό, αλλά απευκταίο για την πλειονότητα του επιχειρηματικού κόσμου.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Ικανοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου

Η αβεβαιότητα των διαπραγματεύσεων σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ Ε.Ε. και Βρετανίας που διήρκεσε πολύ περισσότερο από την επιθυμία του επιχειρηματικού κόσμου, αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Καλλιάνη, λειτούργησε σε κάποια σημεία ανασταλτικά στην πραγματοποίηση όχι μόνο επενδυτικών πλάνων, αλλά και επιχειρηματικών επεκτατικών κινήσεων, σε μια προσπάθεια ιδιαίτερα των εταιρειών να μετριάσουν μελλοντικά ρίσκα, πόσο μάλλον όταν ξεκίνησε και η πανδημία του κορονοϊού. Ο επιχειρηματικός κόσμος, συνεχίζει η πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, με μεγάλη ικανοποίηση δέχθηκε την εμπορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου προϊόντων που σύναψαν τα δύο μέρη και η οποία εξασφαλίζει την απουσία δασμών και ποσοστώσεων. Υπήρξε στο προηγούμενο διάστημα, σημειώνει, σημαντική ανησυχία για τους Έλληνες εξαγωγείς, καθώς η έλλειψη συμφωνίας – και η εφαρμογή του συστήματος δασμών για όλες τις τρίτες χώρες που θα εφαρμοζόταν και για τις χώρες της Ε.Ε.- θα σήμαινε ουσιαστικές επιβαρύνσεις -δασμούς- για ένα σημαντικό μέρος των ελληνικών εξαγωγών προς τη Μ. Βρετανία.

Ωστόσο, η εφαρμογή τελωνειακών διαδικασιών που δεν προϋπήρχαν, σε συνδυασμό με γραφειοκρατικές διαδικασίες – ενδεικτικά πιστοποιήσεων, προδιαγραφών- δημιουργούν τουλάχιστον προσωρινά εμπόδια και κόστη που δυσανάλογα μπορεί να επιβαρύνουν, ιδιαίτερα τις μικρές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Αντιλαμβανόμαστε, αναφέρει η κ. Καλλιάνη, ότι πρόθεση και των δύο μερών είναι να διευκολύνουν το εμπόριο, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, συγκεκριμένους μηχανισμούς και εμπειρία τόσων ετών συνεργασίας. Πρέπει πολύ σύντομα, τονίζει, όλα τα συγκεκριμένα σημεία αβεβαιότητας να απαντηθούν και να οριστικοποιηθούν με πρακτικούς τρόπους, ανταποκρινόμενες οι κυβερνήσεις στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων χωρίς να υπάρξουν αναίτιες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, που θα τις αποτρέψουν να ενισχύσουν την παρουσία τους στις συγκεκριμένες αγορές και θα μειώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ανάγκη διαμόρφωσης των λεπτομερειών Αναφορικά με τις υπηρεσίες και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, η πρόεδρος εκτιμά ότι απαιτείται αρκετή προσπάθεια το συντομότερο δυνατόν, καθώς δεν έχουν πλήρως διαμορφωθεί στη συγκεκριμένη συμφωνία οι λεπτομέρειες της μελλοντικής σχέσης σε κλάδους που έχουν αποτελέσει σημαντικούς πυλώνες συνεργασίας μεταξύ των χωρών. Η Βρετανία, όπως εκτιμά η πρόεδρος, θα διατηρήσει τον ρόλο της ως παγκόσμιου χρηματοοικονομικού κέντρου, διαμορφώνοντας πολιτικές κινήτρων που θα προσελκύσουν σταδιακά περισσότερες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και επιστήμονες διεθνώς. Η διατήρηση αυτού του ρόλου δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την ισχυροποίηση της συνολικής σχέσης με την Ε.Ε. Ιδιαίτερα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, των δομικών αλλαγών που επιφέρονται στον εργασιακό χώρο και τα επιχειρηματικά μοντέλα, επιβάλλεται να δημιουργηθούν πιο ευέλικτοι κανόνες, που θα μεγιστοποιήσουν το θετικό αποτέλεσμα για την πλειονότητα των επιχειρήσεων -πόσο μάλλον και των μικρομεσαίων- και των επαγγελματιών που επιθυμούν να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο.

Η υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Βρετανίας, επισημαίνει η κ. Καλλιάνη, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους προαναφερθέντες παράγοντες όσον αφορά στη μετακίνηση πολιτών, επαγγελματιών και εργαζομένων, στις δυνατότητες συνεργασίας στα εργασιακά θέματα, στην έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην διασφάλιση μεσοπρόθεσμα των στενών δεσμών στον χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Είναι καθήκον των κυβερνήσεων και των πολιτικών μηχανισμών της Ε.Ε. και της Βρετανίας, επισημαίνει η κ. Καλλιάνη, να διαμορφώσουν γρήγορα όλες τις λεπτομέρειες της μελλοντικής εταιρικής τους σχέσης, ακούγοντας τις απόψεις των επιχειρήσεων, επαγγελματιών, επιστημόνων, πολιτών και επιλύοντας τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο επιχειρηματικός κόσμος και των δύο πλευρών προσπαθούσε όλο αυτό το διάστημα της αβεβαιότητας να λειτουργήσει προκαταβολικά, ανταλλάσσοντας απόψεις, προτάσεις μέσω επιμελητηρίων και εταιρικών συνδέσμων, προκειμένου να συμβάλουν από νωρίς στη συνέχεια και στην ενίσχυση των εταιρικών δεσμών, θέτοντας λύσεις προς τις κυβερνήσεις.

Δρόμοι ενίσχυσης των διμερών σχέσεων

Είναι ενδεικτικό ότι ιδιαίτερα στο στάδιο των διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση Ε.Ε. και Ηνωμένου Βασιλείου υπήρξε μεγαλύτερη κινητοποίηση των επιχειρηματικών μηχανισμών και διευρύνθηκε η συνεργασία των διμερών επιμελητηρίων της Βρετανίας, και του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, με τα British Chambers of Commerce, προκειμένου να αναζητηθούν διέξοδοι στα ζητήματα αλλά και να ανοίξουν περαιτέρω δρόμοι ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Ένας από τους κύριους στόχους του νέου Δ.Σ. του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζει η πρόεδρός του, είναι να συνδράμει αποφασιστικά στη διαμόρφωση της μελλοντικής επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, συνεργαζόμενο άμεσα με την ελληνική κυβέρνηση, τη Βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα και τα British Chambers of Commerce, και όχι μόνο, ώστε να εντοπισθούν τα ζητήματα που χρήζουν επίλυσης και να διαμορφωθούν προτάσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις. Οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας και Βρετανίας είναι σημαντικές σε πολλούς τομείς, ενδεικτικά σε επενδύσεις, ναυτιλία, εμπόριο, τουρισμό, καινοτομία, εκπαίδευση, πρότυπα διακυβέρνησης & θεσμών, και όχι μόνο, καταλήγει η κ. Άννα Καλλιάνη.

Πηγή: www.naftemporiki.gr