Τα προϊόντα φυσικών πετρωμάτων που εισάγουν οι Η.Π.Α. από την Ε.Ε., τα οποία ενδέχεται να επιβαρυνθούν με πρόσθετους δασμούς

Eltrak - Cat banner ad

Τα προϊόντα των φυσικών πετρωμάτων και οι χώρες – παραγωγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζονται περισσότερο από την ενδεχόμενη αύξηση των δασμών.

Στις 12 Απριλίου 2019 το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών (Office of the United States Trade Representative – USTR) με ανακοίνωση έδωσε στη δημοσιότητα έναν ευρύ κατάλογο προϊόντων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα οποία προτείνεται να επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Σύμφωνα με το USTR, οι χώρες της Ε.Ε. από κοινού κατατάσσονται ως ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2018. Οι εισαγωγές αγαθών από τις χώρες της Ε.Ε. το 2018 ήταν 487,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 12,3% (53,3 δισεκατομμύρια δολάρια) από το 2017 και αύξηση 32,6% από το 2008. Οι εισαγωγές από τις Η.Π.Α. από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν το 19,2% των συνολικών εισαγωγών των Η.Π.Α. το 2018.

Ο κατάλογος των υπό εξέταση προϊόντων περιλαμβάνει και προϊόντα φυσικών πετρωμάτων, των οποίων η αξία, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών των Η.Π.Α. του 2018, έφτασαν τα 187 εκατ. δολάρια.

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τα προϊόντα των φυσικών πετρωμάτων που εισάγουν οι Η.Π.Α. από την Ε.Ε. και τις κύριες προμηθεύτριες χώρες.  

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα το μάρμαρο εξαιρείται από την λίστα σε αντίθεση με τον γρανίτη, του οποίου η συνολική αξία εισαγωγών το 2018 ξεπέρασε τα 112 εκατ. δολάρια.

Κύριος προμηθευτής των Η.Π.Α. στους συγκεκριμένος κωδικούς είναι η Ιταλία, με την αξία εισαγωγών το 2018 να ξεπερνάει τα 128 εκατ. δολάρια, και η Ισπανία ακολουθεί με 46,6 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών (Office of the United States Trade Representative – USTR) στις 28 Μαΐου 2019 λήγει η προθεσμία υποβολής γραπτών παρατηρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων ανάρτησης μετά την ακρόαση.