Η ανάπτυξη της αξίας εισαγωγών και εξαγωγών μαρμάρου της Κίνας τους δύο πρώτους μήνες της περιόδου 2017-2020

Eltrak - Cat banner ad

Η Κίνα ήταν το κέντρο της επιδημίας του κορονοϊού και, όπως αναμενόταν, ο τομέας του εμπορίου και των κατασκευών της χώρας επηρεάστηκε σημαντικά. Ο τομέας των φυσικών πετρωμάτων ένιωσε τις παρενέργειες αυτής της πτώσης στις αρχές του τρέχοντος έτους. Πώς όμως άλλαξε το εμπόριο εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων μαρμάρου κατά την ίδια περίοδο στη διάρκεια των ετών 2017-2020;

Το Stonenews.eu, μετά τη συλλογή, τη μελέτη και την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που παρέχει η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Κίνας, παρουσιάζει την εξέλιξη της αξίας εισαγωγών και εξαγωγών μαρμάρου τους πρώτους δύο μήνες των ετών 2017-2020, τόσο για το ακατέργαστο όσο και για το επεξεργασμένο μάρμαρο.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, το 2018 ήταν η καλύτερη χρονιά για το εμπόριο μαρμάρου της Κίνας, τόσο στις εισαγωγές όσο στις εξαγωγές, καθώς τους δύο πρώτοι μήνες του έτους σημειώθηκε η μεγαλύτερη θετική ανάπτυξη στην αξία συναλλαγών τόσο για το ακατέργαστο όσο και για το επεξεργασμένο μάρμαρο, σε σύγκριση με τους δύο πρώτους μήνες του 2017. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2019, ξεκίνησε η πτώση της αξίας εισαγωγών και εξαγωγών για το ακατέργαστο μάρμαρο, για να συνεχιστεί και τους δύο πρώτους μήνες του 2020, αν και η μείωση ήταν μικρότερη σε σχέση με αυτή του 2019. Όσον αφορά το επεξεργασμένο μάρμαρο, οι δύο πρώτοι μήνες του 2019 έληξαν με αύξηση της αξίας εισαγωγών σε αντίθεση με τη μείωση της αξίας εξαγωγών. Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος του 2020 παρουσίασαν μείωση της αξίας των εισαγωγών, αλλά οριακή αύξηση των εξαγωγών, σε σύγκριση πάντα με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους