Κυριακή, 7 Μαρτίου, 2021
Iktinos banner ad

Το Stonenews.eu ιδρύθηκε το 2016 με ένα βασικό στόχο: να συμπληρώσει το κενό της ενημέρωσης γύρω από τον κλάδο της βιομηχανίας πετρωμάτων στην Ελλάδα αλλά και όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που αυτή περιλαμβάνει. Μέσα σε δύο χρόνια, το Stonenews.eu κατόρθωσε να γίνει η βασική πηγή ενημέρωσης για την ελληνική αγορά πετρωμάτων- η οποία αποτελείται κυρίως από μάρμαρο, γρανίτη και σχιστόλιθο- προσφέροντας βαθύ και πλούσιο περιεχόμενο γύρω από τις πιο πρόσφατες ειδήσεις, τα στατιστικά αλλά και τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα όχι μόνο της εγχώριας αλλά και της διεθνούς αγοράς πετρωμάτων καθώς και με θέματα της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Τώρα, μία νέα εποχή ξεκινά. Το Stonenews.eu γίνεται διεθνές. Μία νέα πλατφόρμα ειδήσεων και πληροφοριών στην αγγλική γλώσσα έχει δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα του αυθεντικού ενδιαφέροντός μας να παρέχουμε αποτελεσματικά έγκυρες και στοχευμένες πληροφορίες σε όλους τους επαγγελματίες της βιομηχανίας πετρωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Τελευταίες ειδήσεις, έκτακτη επικαιρότητα, φωτογραφίες και βίντεο που καλύπτουν όλα τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες της αγοράς φυσικών πετρωμάτων και ορυκτών καθώς και οι τάσεις στην αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση, τη γλυπτική και σε άλλους στενά σχετιζόμενους κλάδους, αποτελούν το κυρίως μέρος του Stonenews.eu. Διεθνείς εκθέσεις πετρωμάτων καθώς και λοιπές εκδηλώσεις που άπτονται του επαγγελματικού μας ενδιαφέροντος αποτελούν επίσης ένα από τα “μυστικά συστατικά” της επιτυχίας μας. Εμπεριστατωμένες οικονομικές αναλύσεις, έρευνες, επικαιροποιημένες στατιστικές αναφορές και δεδομένα γενικότερα, παραμένουν η κορωνίδα των υπηρεσιών μας, ακολουθώντας πιστά τη δέσμευσή μας να υπηρετούμε ως χώρος συνάντησης και ενοποίησης του κόσμου της βιομηχανίας πετρωμάτων διεθνώς.

Εταιρικά Στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: STONENEWS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: STONENEWS
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ι.Κ.Ε.
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 5.000
ΕΔΡΑ: ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 8, 56728, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΕΜΗ: 144723606000
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6949 861 794
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 5.000
ΠΟΣΟΣΤΟ: 100%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ιωάννης Γαλάνης StoneNews

Ιωάννης Γαλάνης
Γενικός Διευθυντής