Το αποτύπωμα του κορωνοϊού στις ελληνικές εξαγωγές

Η συνολική αξία εξαγωγών των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2020 ανήλθε σε 6.283,9 εκατ. ευρώ, αναφέρει σε ανάλυσή της η ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο αναλυτικά, μεταξύ Μαρτίου – Μαΐου 2020 και της αντίστοιχης περιόδου του 2019, παρατηρούνται οι εξής μεταβολές:

Stonetech banner ad
  • Η συνολική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων σε κάθε μία από τις οποίες η επιμέρους αξία εξαγωγών παρουσίασε μείωση μεγαλύτερη από 50% ανήλθε σε 977,9 εκατ. ευρώ ενώ η αξία εξαγωγών που αντιστοιχεί σε μείωση μικρότερη από 50% ανήλθε σε 2.292,8 εκατ. ευρώ.
  • Η συνολική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων σε κάθε μία από τις οποίες η επιμέρους αξία εξαγωγών παρουσίασε αύξηση ανήλθε σε 3.013,2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας λόγω Covid-19, εξετάζεται η επίδραση αναφορικά με δύο παράγοντες, τον αριθμό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν εξαγωγές, και την αξία των εξαγωγών. Αναλυτικότερα:

Αριθμός επιχειρήσεων
Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που κατατάσσονται σε ΚΑΔ που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή λόγω του Covid-19, αποτελούν το 9,1% του συνόλου των εξαγωγικών επιχειρήσεων, κατά το έτος 2019. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων οικονομικής δραστηριότητας αποτελούν το 7,6% του συνόλου των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν εξαγωγές αγαθών κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος – Μάιος 2019 και αντίστοιχα το 6,4% για το 2020.

Αξία εξαγωγών
Η αξία των εξαγωγών αγαθών των επιχειρήσεων που κατατάσσονται σε ΚΑΔ που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή λόγω του Covid-19, αποτελεί το 2,7% του συνόλου της αξίας εξαγωγών αγαθών, κατά το έτος 2019. Παράλληλα, η αξία των εξαγωγών αγαθών των επιχειρήσεων των εν λόγω κλάδων οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί το 2,3% και το 2,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών αγαθών κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος- Μάιος 2019 και 2020 αντίστοιχα.

Τέλος, η ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ εστιάζει στο διεθνές εμπόριο αγαθών και τη συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2020 η οποία ανήλθε στο ποσό των 12.165,8 εκατ. ευρώ έναντι 14.058,6 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας δηλαδή μείωση, σε ευρώ, 13,5%.

Η μεγαλύτερη μείωση στην αξία εξαγωγών – αποστολών κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 ως προς το ίδιο διάστημα του έτους 2019 παρουσιάζεται στην ομάδα τυποποιημένης ταξινόμησης αγαθών ΤΤΔΕ 3 «Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ» κατά 39,8% ενώ η μεγαλύτερη αύξηση στην ομάδα 4 «Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» κατά 43,1%.

Πηγή: www.naftemporiki.gr