Η αξία των εισαγωγών μαρμάρου των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης την περίοδο 2015-2019

Eltrak - Cat banner ad

Η κατανάλωση φυσικών πετρωμάτων, είτε ακατέργαστα σε όγκους και πλάκες είτε επεξεργασμένα προϊόντα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία και τον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικών πετρωμάτων. Μεταξύ 2015 και 2019 οι κατασκευές παρουσίασαν υγιή ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και ορισμένες από αυτές παρουσίασαν σημαντική αύξηση στις κατασκευές κατοικιών, τόσο σε νέες κατοικίες όσο και σε ανακαινίσεις. Αυτή η αύξηση οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης φυσικών πετρωμάτων και κατά συνέπεια στις εισαγωγές μαρμάρου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Στα παρακάτω γραφήματα, το Stonenews.eu, αφού συνέλεξε, μελέτησε και επεξεργάστηκε τα στατιστικά στοιχεία που παρέχει η Eurostat, παρουσιάζει την αξία εισαγωγών μαρμάρου των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης μεταξύ 2015 και 2019, τόσο για το ακατέργαστο όσο και για το επεξεργασμένο μάρμαρο. Οι χώρες που μελετήθηκαν ήταν η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Μεταξύ αυτών των χωρών, η Σλοβακία είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην αξία εισαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου από το 2015 έως το 2019, καθώς και αυτή με τη μεγαλύτερη συνολική αξία εισαγωγών και για τα πέντε χρόνια. Αντιθέτως, η Κροατία ήταν ο μικρότερος καταναλωτής ακατέργαστου μαρμάρου κατά τη δεδομένη περίοδο, με αποτέλεσμα επίσης μια αρνητική τελική ανάπτυξη. Η Βουλγαρία έρχεται δεύτερη στη συνολική αξία εισαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου, ακολουθούμενη από την Τσεχία.

Τα πράγματα διαφέρουν στις εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου. Η Ρουμανία κατέχει το προβάδισμα στη συνολική αξία των εισαγωγών κατά την περίοδο 2015-2019, ακολουθούμενη από την Πολωνία και τη Σλοβενία. Ωστόσο, αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη της αξίας των εισαγωγών, καθώς η Ουγγαρία έρχεται πρώτη, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.