Δήμος Σερβίων: Νέες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και τις βιώσιμες εξελίξεις της ενέργειας και των ορυκτών πόρων της περιοχής

Eltrak - Cat banner ad

Με στόχο τη δημιουργία αναπτυξιακών εταίρων οι οποίοι πρόκειται να συμβάλλουν στην οικονομική ευημερία, την περιβαλλοντική διαχείριση και την κοινωνική αξία κατά την περίοδο της απολιγνιτοποίησης, ο Δήμος Σερβίων αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης ενός πλαισίου εργασιών, που αφορά στους τομείς της ενέργειας αλλά και των ορυκτών πόρων της περιοχής.

Το τμήμα Στρατηγικής και Ανάπτυξης του Δήμου Σερβίων στελεχωμένο από μια ομάδα νέων επιστημόνων που εξειδικεύονται στο περιβάλλον, στη γεωλογία, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη γεωπληροφορική και στην οικονομία, με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Μπασιά πρώην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Κρατικής Εταιρίας Διαχείρισης Υδρογονανθράκων (EΔEY), με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, συμβάλλει στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου, αλλά και στην προσέλκυση εταιρειών και επενδύσεων, υποστηρικτικών βιομηχανιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που αναμένεται να αξιοποιηθούν στους τομείς της αγροτικής οικονομίας, του ορυκτού πλούτου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

• Η αγροτοκτηνοτροφική οικονομία αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης στην περιοχή του Δήμου Σερβίων. Στόχος είναι η εξεύρεση τρόπων σχετικά με την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα στην περιοχή μέσα από την συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγούς, τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, αλλά και την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών.

• Η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου του Δήμου Σερβίων όπως το Μάρμαρο, ο Λιγνίτης, το Μαγγάνιο, ο Χουντίτης και η Χαλαζιακή Σκόνη έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητα σε ότι αφορά στα μεταλλεύματα βρίσκεται σε ύφεση. Ο Δήμος Σερβίων στοχεύει στην αναζήτηση εναλλακτικών χρήσεων των μεταλλευμάτων της περιοχής μέσα από συνεργασίες με τους αρμόδιους φορείς.

• Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που λειτουργούν στον Δήμο Σερβίων αφορούν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών. Στον Δήμο Σερβίων έχουν ήδη εγκατασταθεί πολλές μονάδες φωτοβολταϊκών, καθώς και το πρώτο αιολικό πάρκο το οποίο αποτελεί εφαλτήριο για περαιτέρω ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην περιοχή.

Οι σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των τομέων της ενέργειας και των ορυκτών πόρων, μοιράζονται παρόμοιες αναπτυξιακές διαδρομές, πολλές κοινές τεχνολογίες και τεχνικές πρακτικές, όπως και ανάπτυξη νομικών, ρυθμιστικών και περιβαλλοντικών καθεστώτων εποπτείας.

Φιλοσοφία του Δήμου Σερβίων είναι η μελέτη της παρούσας κατάστασης στους τομείς της ενέργειας, των ορυκτών πόρων και της αγροτικής οικονομίας, η επιλογή έργων αναφορικά με τον κύριο ρόλο που διαδραματίζει η περιοχή των Σερβίων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και η συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για τον εντοπισμό και καθορισμό έργων- στόχων που είναι κρίσιμα για την πρόοδο των τομέων της ενέργειας και των ορυκτών πόρων στο πλαίσιο της πορείας μιας βιώσιμης ανάπτυξης.

Πηγή: www.prlogos.gr