Δράμα: Αναζητείται τόπος απόθεσης στείρων υλικών των λατομείων

Η δημιουργία κοινού τόπου απόθεσης των στείρων υλικών των λατομείων που δραστηριοποιούνται στη βορειανατολική πλευρά του Βώλακα, συζητήθηκε με τους εμπλεκόμενους φορείς σε σύσκεψη στη Δράμα υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη, Γεώργιου Παπαδόπουλου.

Από το 1985 έως και σήμερα, μέσα στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Βώλακα, λειτουργούν τα περισσότερα λατομεία μαρμάρων από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας. Όπως επισημάνθηκε, το δυσκολότερο πρόβλημα αποτελούν τα στείρα υλικά που παράγονται από τη διαδικασία εξόρυξης.

Συζητήθηκε η προοπτική δημιουργίας ενός κοινού τόπου απόθεσης των υλικών αυτών από τα λατομεία που λειτουργούν στη βορειοανατολική πλευρά του Βώλακα, σε συνεννόηση με τις επιχειρήσεις μαρμάρου.

Αρνητικό σημείο αποτελεί η πλήρης έλλειψη νομοθετικού πλαισίου που να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Διατυπώθηκε ωστόσο, και η πρόταση δημιουργίας ενός Φορέα Διαχείρισης των αποβλήτων.

Πηγή: www.ert.gr