Δράμα: Συζήτηση για το Μέλλον της Εξόρυξης στην Ελλάδα

Eltrak banner ad

Στα πλαίσια των εορτασμών του Έτους Ορυκτών Πόρων, με δράσεις σε περιοχές της χώρας με ιδιαίτερο εξορυκτικό ενδιαφέρον, διοργανώνεται εκδήλωση στην Δράμα, στις 11 Ιουνίου 2024, στις 17:30, στο ξενοδοχείο HYDRAMA GRAND HOTEL.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τη συμβολή της εξορυκτικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και την ψηφιακή μετάβαση.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές που ήδη εφαρμόζουν μέλη του κλάδου, ενώ θα συζητηθεί η συνεισφορά της εξόρυξης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην διάχυση τους.

Παράλληλα, θα θιγεί το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν για τον κλάδο της εξόρυξης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μέλη του εξορυκτικού κλάδου, εκπροσώπους φορέων και οργανισμών, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Πληροφορίες:

  • Ημερομηνία: 11 Ιουνίου 2024
  • Ώρα: 17:30
  • Τόπος: Ξενοδοχείο HYDRAMA GRAND HOTEL, Δράμα