Το εμπόριο μαρμάρου μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας από το 2010 έως το 2019

Η ΕΕ και η Τουρκία έχουν δημιουργήσει έναν σχετικά ισχυρό και αμοιβαία αποδοτικό εμπορικό δεσμό. Σύμφωνα με την Eurostat, το 2019, η Τουρκία ήταν ο έκτος μεγαλύτερος εταίρος για τις εξαγωγές αγαθών της ΕΕ (3%) και επίσης ο έκτος μεγαλύτερος εταίρος για τις εισαγωγές αγαθών στην ΕΕ (4%). Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Γερμανία ήταν και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αγαθών και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγαθών από και προς την Τουρκία. Τι γίνεται όμως με το εμπορικό ισοζύγιο στο εμπόριο μαρμάρου μεταξύ των δύο μερών; Υπήρχε διαφορά μεταξύ ακατέργαστου και επεξεργασμένου μαρμάρου; Και πώς έχει κινηθεί η γραμμή των εισαγωγών και των εξαγωγών κατά την τελευταία δεκαετία; Το Stonenews.eu, αφού συνέλεξε, μελέτησε και επεξεργάστηκε τα στατιστικά στοιχεία που παρείχε η Eurostat, παρουσιάζει την εξέλιξη της αξίας εισαγωγών και εξαγωγών μαρμάρου της ΕΕ από / προς την Τουρκία μεταξύ 2010 – 2019, τόσο για ακατέργαστο όσο και για επεξεργασμένο μάρμαρο. 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα, η αξία εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της ΕΕ στην Τουρκία ήταν εξαιρετικά χαμηλή, σε αντίθεση με την αξία εισαγωγών από την Τουρκία, η οποία, μετά από μια πτωτική πορεία έως το 2015, ακολούθησε μια συνεχή άνοδο. Πιο συγκεκριμένα, το 2019, η ΕΕ εισήγαγε από την Τουρκία ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 30,08 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία υπήρξε μέχρι τώρα η καλύτερη χρονιά για το εμπόριο ακατέργαστου μαρμάρου μεταξύ των δύο μερών.

Όσον αφορά το επεξεργασμένο μάρμαρο, η ψαλίδα μεταξύ των εξαγωγών και των εισαγωγών εξακολουθεί να είναι μεγάλη, καθώς η αξία των εξαγωγών από την ΕΕ προς την Τουρκία αυξάνεται σταθερά, ενώ και η αξία των εισαγωγών της ΕΕ από την Τουρκία ακολούθησε μια σταθερή ανοδική τάση, μετά από ένα άλμα από το 2010 προς το 2011. Το 2019, οι εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της ΕΕ από την Τουρκία ανήλθαν σε 125,34 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας το έτος το καλύτερο και πάλι μέσα στη δεκαετία.