Οι εξαγωγές φυσικών πετρωμάτων της Ιταλίας το 2018

Eltrak - Cat banner ad

Η Ιταλία είναι ένας από τους ηγέτες στην αγορά φυσικών πετρωμάτων παγκοσμίως. Ποια ήταν η τάση των εξαγωγών των προϊόντων φυσικών πετρωμάτων της Ιταλίας το 2018;

Η Ιταλία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας μαρμάρων στον κόσμο, με μεγάλες επίσης ποσότητες εξαγωγών γρανίτη.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Το Stonenews.eu, αφού μελέτησε τα στατιστικά δεδομένα* του International Trade Centre, του UN Comtrade και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, παρουσιάζει την αύξηση των εξαγωγών προϊόντων φυσικών πετρωμάτων της Ιταλίας μεταξύ 2017 και 2018 καθώς και την αξία και την ποσότητα αυτών των εξαγωγών το 2018 ανάλογα με τον δασμολογικό HS Code στον οποίο περιλαμβάνονται τα προϊόντα.

Όπως παρουσιάζεται στους παραπάνω πίνακες, η υψηλότερη αξία εξαγωγών επιτεύχθηκε στον HS Code 680291, ο οποίος σημείωσε επίσης ιστορικό υψηλό στην τιμή ανά τόνο το 2018. Ιστορικό υψηλό καταγράφηκε επίσης στον hS Code 251511 τόσο στην αξία των εξαγωγών όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών μαζί με τον HS Code 680221, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ υψηλής τιμής ανά τόνο.

Στις πρώτες 4 κατηγορίες δασμολογικών κωδικών σύμφωνα με την αξία των εξαγωγών, σημειώθηκε μικρή άνοδος στην αξία των εξαγωγών το 2018 σε σύγκριση με το 2017. Η μεγαλύτερη αύξηση στην αξία των εξαγωγών καταγράφηκε στον HS Code 251520 κατά 29,38% ενώ η μεγαλύτερη απώλεια -24,93% σημειώθηκε στον HS Code 680229.

Όσον αφορά την ποσότητα των εξαγωγών προϊόντων φυσικών πετρωμάτων,  μειώθηκε σε όλες τις 5 πρώτες κατηγορίες HS Codes. Ωστόσο, η σημαντικότερη πτώση (48,06%) καταγράφηκε στον κωδικό 251520, ο οποίος ωστόσο είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στην αξία εξαγωγών!

Τέλος, η υψηλότερη τιμή ανά τόνο επετεύχθη επίσης για τα προϊόντα του Κώδικα 251520, με τη μαζική άνοδο της τάξης του 149,11% το 2018 σε σύγκριση με το 2017.

* Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους