Οι εξαγωγές μαρμάρου του Ομάν για την περίοδο 2014-2018

Σε προηγούμενο άρθρο, διαβάσαμε σχετικά με την απόφαση της Δημόσιας Αρχής Εξορύξεων του Ομάν να απαγορεύσει τις εξαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται η εξαγωγή ακατέργαστου μαρμάρου, υπό μορφή όγκων ή πλακών με πάχος μεγαλύτερο από τρία εκατοστά».

Με αφορμή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, το Stonenews.eu παρουσιάζει τις εξαγωγές μαρμάρου του Ομάν, τόσο σε όγκους και πλάκες αλλά και σε επεξεργασμένο μάρμαρο, εξετάζοντας την αξία και την ποσότητα των εξαγωγών, από το 2014 έως το 2018.

Στο παραπάνω γράφημα, μπορούμε να δούμε την πορεία της αξίας των εξαγωγών μαρμάρου του Ομάν από το 2014 έως το 2018 σε κάθε κατηγορία. Θα ήταν αναμενόμενο οι αριθμοί των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου (όγκοι και πλάκες) να ήταν μεγαλύτεροι από αυτούς των επεξεργασμένων, δίνοντας την πιο εύλογη αιτία για την απαγόρευση. Ωστόσο, η αξία των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου είναι πολύ υψηλότερη, ακολουθώντας όμως μια πτωτική πορεία μέχρι το 2018.

Όσον αφορά την ποσότητα των εξαγωγών μαρμάρου του Ομάν, οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου (όγκοι και πλάκες) παραμένουν στα χαμηλότερα επίπεδα. Η ποσότητα των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου ήταν σταθερή έως το 2016, όταν ξεκίνησε και την πτωτική της πορεία.

Από το 2014 έως το 2018, το Ομάν εξήγαγε επεξεργασμένο μάρμαρο ύψους 504,72 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου υπολογίζονται σε 46,83 εκατομμύρια δολάρια.

Σημειώστε ότι τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω βασίζονται στα δεδομένα που δόθηκαν από το Ομάν (mirror data)