Η εξέλιξη εξαγωγών μαρμάρου της Ισπανίας το πρώτο δεκάμηνο του 2019

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας σχετικά με την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ισπανίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, το Stonenews.eu παρουσιάζει τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία κι επιπρόσθετα την εξέλιξη στους τέσσερις επιπλέον μήνες έως τον Οκτώβριο του 2019. Τα αρχικά στοιχεία προέρχονται από την Eurostat (τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης 15/01/20120).

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τις εξαγωγές ακατέργαστου αλλά και επεξεργασμένου μαρμάρου της Ισπανίας τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2019, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο. Παρατηρείται λοιπόν μια καθολική πτώση της αξίας εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της Ισπανίας, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνονται τον Αύγουστο (-35,28%), ακολουθούμενες από τον Ιούνιο (-33,69%) και τον Μάιο (-31,39%). Όσον αφορά στην ποσότητα των εξαγωγών, σημειώθηκε επίσης γενική μείωση, με εξαίρεση τον Μάρτιο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ο οποίος ήταν και ο μόνος μήνας με διψήφιο ποσοστό.

Οι εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου της Ισπανίας από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2019 υπέστησαν ζημία τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών, συνολικά. Ο Αύγουστος ήταν και πάλι ο πρωταθλητής στην πτώση της αξίας (-34,39%), ακολουθούμενος από το Σεπτέμβριο (-27,08%). Όσον αφορά στην ποσότητα των εξαγωγών, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε τον Οκτώβριο (-24,87%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2019, η Ισπανία κατόρθωσε να εξάγει ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 54,32 εκατ. ευρώ και επεξεργασμένο μάρμαρο αξίας 126,1 εκατ. ευρώ.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους