Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ελλάδας το πρώτο εξάμηνο του 2019

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν περίεργο και δύσκολο για την αγορά φυσικών πετρωμάτων παγκοσμίως για πολλούς λόγους, με κυριότερη αιτία τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Οι περισσότερες από τις κορυφαίες χώρες παραγωγής φυσικών πετρωμάτων και πιο συγκεκριμένα μαρμάρου, για παράδειγμα, βίωσαν μεγάλες διακυμάνσεις ή, ακόμη χειρότερα, σοβαρές ζημιές στο εξαγωγικό εμπόριο μαρμάρων.

Η Ελλάδα είναι μία από τις κορυφαίες χώρες στον τομέα των εξαγωγών μαρμάρου, ακολουθώντας μια ανοδική τάση κατά την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, η χώρα κατόρθωσε να επιτύχει σημαντική αύξηση της μοναδιαίας αξίας στις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου. Πώς έχει αλλάξει η πορεία της Ελλάδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2018 στις εξαγωγές τόσο ακατέργαστου όσο και επεξεργασμένου μαρμάρου; 

Το έτος ξεκίνησε με μικρή μείωση των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εξαγωγών, σε σύγκριση με τον περυσινό Ιανουάριο. Η πτωτική τάση συνεχίστηκε το Φεβρουάριο, οπότε οι αριθμοί δείχνουν συνολική πτώση έως σχεδόν το ένα τρίτο του Φεβρουαρίου του 2018. Οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Ελλάδας για το πρώτο μισό του 2019 έκλεισαν και τον τρίτο συνεχόμενο μήνα τους με απώλειες. Ο Απρίλιος και ο Μάιος κάνουν τη διαφορά, καθώς υπήρξε σημαντική αύξηση τόσο της αξίας όσο και της ποσότητας των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της χώρας, ενώ ο Ιούνιος συνέχισε την πτωτική τάση.

Όσον αφορά τις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου της Ελλάδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, οι μήνες Απρίλιος και Μάιος ήταν και πάλι εκείνοι που παρουσίασαν θετικό πρόσημο σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2018. Ο Φεβρουάριος ήταν επίσης κερδοφόρος σε αξία και ποσότητα των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου σε σύγκριση με τον προηγούμενο Φεβρουάριο, ενώ ο Ιανουάριος, ο Μάρτιος και ο Ιούνιος παρουσίασαν αρνητική ανάπτυξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 η Ελλάδα κατόρθωσε να εξάγει ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 124,00 εκατομμυρίων ευρώ καθώς και επεξεργασμένο μάρμαρο ύψους 71,48 εκατομμυρίων ευρώ.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους