Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ιταλίας: Ιανουάριος – Μάιος 2020

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας για την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ιταλίας τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020, το Stonenews.eu, αφού συνέλεξε, μελέτησε και επεξεργάστηκε τα στατιστικά στοιχεία που παρείχε η Eurostat, παρουσιάζει την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ιταλίας κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2020, τόσο για το ακατέργαστο όσο και για το επεξεργασμένο μάρμαρο, εξετάζοντας την αξία και την ποσότητα των εξαγωγών και συγκρίνοντάς την με την ίδια χρονική περίοδο του περασμένου έτους, καθώς και τους τελευταίους πέντε μήνες του 2019.

Οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Ιταλίας από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2020 ακολούθησαν την ίδια πτωτική τάση των τεσσάρων πρώτων μηνών του έτους, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εξαγωγών, μειωμένες ακόμη περισσότερο, σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι η μείωση της ποσότητας των εξαγωγών ξεπέρασε αυτήν της αξίας. .

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Όσον αφορά τις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν επίσης αρνητικός, αν και ήταν χαμηλότερος από αυτόν του ακατέργαστου, κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2020 σε σύγκριση με του 2019. Και πάλι, η πτώση της ποσότητας των εξαγωγών ξεπέρασε αυτήν της αξίας.

Παρόλο που οι εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου της χώρας έχουν πληγεί σοβαρά, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή την περίοδο η Ιταλία κατάφερε να εξάγει ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 84,42 εκατομμυρίων ευρώ και προϊόντα επεξεργασμένου μαρμάρου αξίας 240,92 εκατομμυρίων ευρώ.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους