Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ιταλίας τους πρώτους δέκα μήνες του 2019

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας σχετικά με την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ιταλίας κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2019, το Stonenews.eu παρουσιάζει τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία έως τον Οκτώβριο του 2019. Τα αρχικά στοιχεία προέρχονται από την Eurostat (τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης 11/01/2020).

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη των εξαγωγών ακατέργαστου αλλά και επεξεργασμένου μαρμάρου της Ιταλίας τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2019, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Υπήρξε μια γενική αύξηση της αξίας των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της Ιταλίας, εκτός από το Φεβρουάριο, τον Ιούνιο και τον Αύγουστο. Επιπλέον, ο Φεβρουάριος ήταν ο μοναδικός μήνας με αξιοσημείωτη πτώση της αξία – 20,94% περισσότερο από τον Ιανουάριο του 2018, ακολουθούμενος από τον Σεπτέμβριο και τον Απρίλιο με 18,93% και 13,96% αντίστοιχα. Όσον αφορά την ποσότητα των εξαγωγών, σχεδόν οι μισοί μήνες ακολούθησαν πτωτική τάση, ενώ οι υπόλοιποι κινήθηκαν ανοδικά.

Η εξέλιξη των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου της Ιταλίας από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2019 παρουσίασε καθολική μείωση τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών, με μοναδική εξαίρεση την αξία εξαγωγών του Ιανουαρίου, η οποία είχε θετική ανάπτυξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2019, η Ιταλία κατόρθωσε να εξάγει ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 324,24 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και επεξεργασμένο μάρμαρο αξίας 660.13 εκατομμυρίων ευρώ.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους