Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ιταλίας τους πρώτους εννέα μήνες του 2019

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας σχετικά με την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ιταλίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, το Stonenews.eu παρουσιάζει τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία κι επιπρόσθετα την εξέλιξη στους τρεις επιπλέον μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2019. Τα αρχικά στοιχεία προέρχονται από την Eurostat (τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης 15/11/2019).

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την εξέλιξη των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της Ιταλίας τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2019, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Υπήρξε μια γενική αύξηση της αξίας των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της Ιταλίας, εκτός από το Φεβρουάριο, τον Ιούνιο και τον Αύγουστο. Επιπλέον, ο Φεβρουάριος ήταν ο μοναδικός μήνας με αξιοσημείωτη πτώση της αξίας των εξαγωγών (-18,99%) σε σχέση με τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Ο Ιανουάριος προηγείται στην αύξηση της αξίας των εξαγωγών, με 20,52% περισσότερο από ό, τι τον Ιανουάριο του 2018, ακολουθούμενος από τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο. Όσον αφορά την ποσότητα των εξαγωγών, σημειώθηκε γενική μείωση, καθώς οι περισσότεροι από τους μήνες παρουσίασαν αρνητική ανάπτυξη.

Ο δεύτερος πίνακας δείχνει την εξέλιξη των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου της Ιταλίας τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2019, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κάτι πήγε λάθος τη φετινή χρονιά για τις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου, καθώς υπάρχει γενικότερη μείωση τόσο της αξίας όσο και της ποσότητας των εξαγωγών μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η εξαγωγική αξία του Ιανουαρίου 2019 είναι το μόνο φως στο τέλος του τούνελ, καθώς παρουσίασε θετική ανάπτυξη, αν και το ποσοστό παραμένει χαμηλό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2019, η Ιταλία κατόρθωσε να εξάγει ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 282,93 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και επεξεργασμένο μάρμαρο αξίας 564,99 εκατομμυρίων ευρώ.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους