Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Τουρκίας: 1ο τρίμηνο 2020

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας σχετικά με την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Τουρκίας προς την Κίνα κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2020, το Stonenews.eu, αφού συνέλεξε, μελέτησε και επεξεργάστηκε τα στατιστικά στοιχεία του Τουρκικού Στατιστικού Ινστιτούτου (Turkstat), παρουσιάζει την συνολική εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της χώρας κατά το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τόσο για το ακατέργαστο όσο και για το επεξεργασμένο μάρμαρο, εξετάζοντας την αξία και την ποσότητα των εξαγωγών και συγκρίνοντάς το με το ίδιο τρίμηνο του περασμένου έτους, καθώς και με το ακριβώς προηγούμενο τρίμηνο του 2019.

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Τουρκίας ακολούθησαν πτωτική τάση τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. Η μείωση ήταν σχεδόν όμοια και στις δύο τιμές, πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή ανά τόνο παρέμεινε σχετικά σταθερή. Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου σημείωσαν μικρή αλλά θετική αύξηση τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εξαγωγών.

Stonetech banner ad

Τα πράγματα αλλάζουν δραματικά όταν η σύγκριση πραγματοποιείται σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, δηλαδή τους τελευταίους τρεις μήνες του 2019. Οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου δέχτηκαν σοβαρό πλήγμα, καθώς έχουν μειωθεί σχεδόν στη μέση, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εξαγωγών. Το επεξεργασμένο μάρμαρο υπέστη επίσης πολύ μικρότερη, μάλλον χαμηλή, μείωση στην αξία και την ποσότητα των εξαγωγών.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους