Η εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου των ΗΠΑ ανά πολιτεία το 2018

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας επεξεργασμένου μαρμάρου στον κόσμο. Ποια ήταν η τάση της αξίας των εισαγωγών ανά πολιτεία το 2018;

Η συνολική αξία των αμερικανικών εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου το 2018 ανήλθε σε 1,124 δισ. δολάρια, αυξημένη κατά 7,34% από το 2017, και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία δεκαετία. Σε σύγκριση με το 2008, η συνολική αξία των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 13,14%.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Το Stonenews.eu, αφού μελέτησε τα στατιστικά αποτελέσματα* του International Trade Centre, του UN Comtrade και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, παρουσιάζει την εξέλιξη της αξίας των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου στις ΗΠΑ ανά πολιτεία το 2018.

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα, η πολιτεία με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στις εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου για το 2018 ήταν η Δυτική Βιρτζίνια, η οποία αύξησε την αξία των εισαγωγών κατά 865,88%, ακολουθούμενη από την Αλάσκα, της οποίας η αξία εισαγωγών αυξήθηκε κατά 475,04% και τη Βόρεια Ντακότα κατά 333,57%.

Αντίθετα, η πολιτεία με την πιο σημαντική πτωτική τάση στις εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου για το 2018 ήταν η Νότια Ντακότα κατά -81,07%. Η πολιτεία του Μισισιπή έρχεται δεύτερη με πτώση στην αξία των εισαγωγών κατά -56,16% και τρίτη αυτή του Αρκάνσας, η οποία μειώθηκε κατά -42,93%.

* Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

** Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από τους παρακάτω HS Codes Harmonized System Codes):

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).