Η εξέλιξη των εισαγωγών μαρμάρου και γρανίτη της Γερμανίας το πρώτο εξάμηνο του 2019

Eltrak - Cat banner ad

Η Γερμανία είναι η πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης και η τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγική οικονομία στον κόσμο. Σύμφωνα με τη “Destatis”, την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, η χώρα απέστειλε εμπορεύματα αξίας 1,31 τρισεκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρο τον κόσμο το 2018. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές έφθασαν τα 1,08 τρισεκατομμύρια ευρώ την ίδια χρονιά. Με ημερομηνία αναφοράς την 3η Σεπτεμβρίου 2019, η Γερμανία εξήγαγε εμπορεύματα αξίας 676,25 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2019, μειωμένα κατά -6,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι εισαγωγές προς τη Γερμανία μειώθηκαν στα 556,46 δισ. ευρώ το το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους.

Οι εισαγωγές φυσικών πετρωμάτων αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,03% των συνολικών εισαγωγών αγαθών της χώρας για το πρώτο εξάμηνο του 2019. Πώς έχει διαφοροποιηθεί ο ρυθμός αύξησης της αξίας εισαγωγών φυσικών πετρωμάτων από την αντίστοιχη περσινή περίοδο; Το Stonenews.eu, μετά τη συλλογή, τη μελέτη και την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που παρέχει η Eurostat, παρουσιάζει την εξέλιξη των εισαγωγών μαρμάρου και γρανίτη ανά μήνα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Γερμανίας ακολούθησαν ανοδική τάση μέχρι τον Απρίλιο, με εξαίρεση τον Μάρτιο που παρουσίασαν οριακή μείωση κατά -4%. Το Μάιο και τον Ιούνιο υποχώρησαν κατά -18,82% και -41,22% αντίστοιχα. Όσον αφορά τα επεξεργασμένα προϊόντα μαρμάρου, υπήρξε μια γενική ανοδική τάση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, και πάλι με εξαίρεση τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Η αξία εισαγωγών ακατέργαστου γρανίτη της Γερμανίας είχε αρκετές διακυμάνσεις κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2019 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018. Ο Μάιος σημείωσε αύξηση 117,59% σε σχέση με τον περυσινό μήνα, ενώ ο Ιανουάριος παρουσίασε ασήμαντη αύξηση 0,99%. Από την άλλη πλευρά, ο Φεβρουάριος παρουσίασε αρνητική ανάπτυξη κατά -45,92%, ενώ τον Απρίλιο το ποσοστό διαμορφώθηκε σε -30,50%. Τα επεξεργασμένα προϊόντα γρανίτη παρουσίασαν μικρότερες αλλαγές.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους