Η αγορά μαρμάρου στην Αγκόλα: Άνοδος και Προοπτικές Ανάπτυξης

Eltrak banner ad

Η αγορά μαρμάρου στην Αγκόλα βρίσκεται σε άνθηση, οδηγούμενη από την ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα, την αυξημένη ζήτηση για πολυτελή κατοικίες, εμπορικά κτίρια και υποδομές. Σύμφωνα με προβλέψεις, η αγορά αναμένεται να σημειώσει άνοδο 10-15% το 2024, γεγονός που την καθιστά ελκυστικό πεδίο για επενδύσεις.

Αύξηση της Ζήτησης

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Η ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα στην Αγκόλα τροφοδοτεί την αυξημένη ζήτηση για μάρμαρο. Η κατασκευή πολυτελών κατοικιών, εμπορικών κτιρίων και υποδομών οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης μαρμάρου, τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση.

Επενδυτικές Ευκαιρίες

Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης, επενδυτές στρέφονται προς τον κλάδο του μαρμάρου στην Αγκόλα. Νέα ορυχεία ανοίγουν, ενώ οι υφιστάμενες μονάδες εκσυγχρονίζονται, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή. Το 2024, αναμένονται επενδύσεις ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων στον κλάδο, θέτοντας τα θεμέλια για περαιτέρω ανάπτυξη.

Εξαγωγές και Διεθνής Εμβέλεια

Παράλληλα με την αύξηση της εγχώριας ζήτησης, οι εξαγωγές μαρμάρου από την Αγκόλα παρουσιάζουν άνοδο. Η χώρα εξάγει μάρμαρο σε γειτονικές χώρες της Αφρικής, καθώς και σε αγορές της Ευρώπης και της Ασίας. Το 2024, οι εξαγωγές μαρμάρου από την Αγκόλα αναμένεται να αγγίξουν τα 200 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την Αγκόλα έναν σημαντικό παίκτη στην παγκόσμια αγορά μαρμάρου.

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε προβλέψεις και εκτιμήσεις και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές.