Η Ελλάδα την μεγαλύτερη αύξηση στην κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ε.Ε.

Photo by Shane McLendon on Unsplash
Eltrak - Cat banner ad
Papagiannoulis banner ad

Δύο πρωτιές πέτυχε η Ελλάδα στο β’ τρίµηνο του έτους στον τοµέα των κατασκευών. Η χώρα παρουσίασε την υψηλότερη ετήσια, αλλά και υψηλότερη τριµηνιαία µεταβολή στη συνολική κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε η Eurostat για το β’ τρίµηνο του έτους, η Ελλάδα πέτυχε σε ετήσια βάση αύξηση της συνολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά 28,9% και σε τριµηνιαία βάση κατά 16,6%. Πρόκειται για δύο ισχυρές επιδόσεις, οι οποίες απέχουν πολύ τόσο από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την επόµενη χώρα σε ρυθµό κατασκευαστικής δραστηριότητας µετά την Ελλάδα.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Ο µέσος όρος µεταβολής της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε το β’ τρίµηνο του 2022 σε ετήσια βάση κατά 2,6% και κατά 2,5% σε επίπεδο ευρωζώνης. Από την άλλη πλευρά, σε τριµηνιαία βάση η κατασκευαστική δραστηριότητα υποχώρησε κατά 1,3% και κατά 1,4% σε επίπεδο ευρωζώνης. Τα στοιχεία αναφέρονται στη συνολική κατασκευαστική δραστηριότητα, δηλαδή στην κατασκευή τόσο κτιρίων όσο και των υπόλοιπων κατασκευών πολιτικού µηχανικού (π.χ. έργα υποδοµών κ.λπ.).

Οι αµέσως επόµενες χώρες σε ανάπτυξη κατασκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση µετά την Ελλάδα είναι η Σλοβενία και η ∆ανία.

Η πρώτη από τις δύο πέτυχε ετήσια αύξηση της κατασκευαστικής της δραστηριότητας κατά 25,2%, τη δεύτερη υψηλότερη στην Ε.Ε. µετά την Ελλάδα, ενώ η ∆ανία πέτυχε τριµηνιαία µεταβολή της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά 2,5% και είναι η δεύτερη υψηλότερη µετά τη χώρα µας.

Τα ίδια στοιχεία της Eurostat δείχνουν τεράστια διαφορά µεταξύ των ρυθµών αύξησης των κατασκευών στη χώρα µας και τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορούν δύο παράγοντες:

– Πρώτον, η ώθηση που λαµβάνει η χώρα από τα µεγάλα κατασκευαστικά έργα που υλοποιούνται χάρη και στις χρηµατοδοτήσεις του Ταµείου Ανάκαµψης.

– ∆εύτερον, η σηµαντική απουσία κατασκευών όλα τα προηγούµενα χρόνια.

Πηγή: www.parapolitika.gr