Η Εξόρυξη μαρμάρων επιχορηγείται από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/22

Eltrak - Cat banner ad

Γράφει ο Κωνσταντίνος Παντελής, Ceo Anodos Συμβουλευτική*

Ανακοινώθηκε η πρώτη προκήρυξη του καθεστώτος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΑ 360» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο επενδύσεων που περιλαμβάνει και τις δραστηριότητες που αφορούν την εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 είναι ο πιο ελκυστικός νόμος των τελευταίων ετών για επενδύσεις καθώς προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 75% ανάλογα πάντα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Στην εν λόγω δράση «Επιχειρηματικότητα 360» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22, μπορούν να ενταχθούν και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εξόρυξη μαρμάρων. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμοι οι παρακάτω ΚΑΔ που αφορούν την εξόρυξη μαρμάρων:

08.11.11 Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια

08.11.12 Εξόρυξη γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)

ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες για κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, (έως 45% του Π/Υ και έως 80% του Π/Υ για κτιριακές εργασίες που πραγματοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια)
 • Δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας
 • Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης υπό  προϋποθέσεις 
 • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού (συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης, μεταφορά τεχνολογίας) 
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς νεοσύστατες ΜΜΕ Επιχειρήσεις
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων 
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση 
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις της

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Εμπορική εταιρεία 
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν. Σ.Επ, Α.Σ., Ο.Π., ΑΕΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • 50.000,00€ για Κοιν.Σεπ., Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
 • 100.000,00€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις 
 • 250.000,00€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 500.000,00€ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 1.000.000,00€ για μεγάλες επιχειρήσεις

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έως 40%Έως 50%Έως 60%
Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΑΤΤΙΚΗ- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%
ΑΤΤΙΚΗ- ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%
ΑΤΤΙΚΗ- ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΈως 15%Έως 25%Έως 35%
ΑΤΤΙΚΗ- ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ & ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΝΗΣΟΙ ΑΤΙΙΚΗΣΈως 25%Έως 35%Έως 45%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΈως 55%Έως 65%Έως 75%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%

 

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων 

 1. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:
 • Ορεινές περιοχές
 • περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 30 χλμ από τα σύνορα
 • νησιά με πληθυσμό μικρότερο 3.100 κατοίκων
 • σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα
 • περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
 1. α. Για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, (ΠΕ Φλώρινας Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης), τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του ΧΠΕ, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης 

β. Για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ΠΕ Καστοριάς & Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας & Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου ΧΠΕ.

 1. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις ΠΕ Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται η επιχορήγησης, σε ποσοστό 60% για την Π.Ε. Έβρου και 30% για τις ΠΕ Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής σε 40% και 70% αντίστοιχα.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

 Έως και 10/4/2023

*Για περισσότερες πληροφορίες:

www.anodos-group.gr

2313037716

6972336064