Εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη των ΗΠΑ: Κορυφαίες 5 προμηθεύτριες χώρες 2018 – 2019

Το 2019 ήταν ένα δύσκολο έτος για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς έπρεπε να αντιμετωπίσει πλήθος διαταραχών για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Από τον κλιμακωτό εμπορικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας μέχρι τη μείωση της βιομηχανίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία και από το Brexit σε πολέμους και διεθνείς συγκρούσεις, μια αλυσίδα αρκετών γεγονότων είχε αρνητικό αντίκτυπο στην επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Σχεδόν κάθε αγορά και κλάδος, καθώς και οι επιχειρήσεις εντός αυτών των τομέων, αισθάνθηκαν τον αντίκτυπο των πολιτικών και της λήψης αποφάσεων.

Η οικονομική αβεβαιότητα επηρέασε, μεταξύ άλλων, και τον τομέα των φυσικών πετρωμάτων παγκοσμίως. Στις ΗΠΑ, ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα, παρά την εξομάλυνση των εντάσεων πρόσφατα, έχει αλλάξει το εμπορικό ισοζύγιο στον τομέα των φυσικών πετρωμάτων κατά το 2019. Ποιες είναι οι αλλαγές στις εισαγωγές φυσικών πετρωμάτων κατά τη διάρκεια του έτους και σε ποιο βαθμό; Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα σε σχέση με το 2018; Το Stonenews.eu παρουσιάζει τις μεταβολές στις κορυφαίες προμηθεύτριες χώρες μαρμάρου και γρανίτη των ΗΠΑ, τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εισαγωγών, το 2019 σε σύγκριση με το 2018.

Ο πρώτος πίνακας αφορά τις 5 κορυφαίες χώρες προμηθευτές επεξεργασμένου μαρμάρου στις ΗΠΑ το 2019 με βάση την αξία εισαγωγών. Η Ιταλία εξακολουθεί να παραμένει ο κύριος προμηθευτής, αφήνοντας την Κίνα στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, και οι δύο χώρες υπέστησαν ζημίες, με την Κίνα να έχει υποστεί τη μεγαλύτερη- σχεδόν 30% κάτω σε σχέση με το 2018- ενώ το κενό καλύφθηκε από ελαφρά αύξηση στις εξαγωγές των υπολοίπων τριών χωρών προς τις ΗΠΑ: Τουρκία, Ινδία και Βραζιλία.

Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τις 5 πρώτες προμηθεύτριες χώρες επεξεργασμένου μαρμάρου στις ΗΠΑ το 2019 με βάση την ποσότητα εισαγωγών. Η Τουρκία πούλησε περισσότερο στις ΗΠΑ, αριθμώντας περίπου 315.000 τόνους επεξεργασμένου μαρμάρου, ενώ η δεύτερη Κίνα πούλησε το μισό αυτής της ποσότητας, παρουσιάζοντας επίσης μείωση κατά 23% από το 2018. Η Ιταλία ακολούθησε την πτωτική τάση της ποσότητας των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ Καλά. Η Ινδία και η Βραζιλία, από την άλλη πλευρά, κινήθηκαν προς τα πάνω.

Ο γρανίτης είναι επίσης ένα σημαντικό και αρκετά δημοφιλές φυσικό υλικό που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ, εκτενέστερα από το μάρμαρο, πράγμα που αποδεικνύεται εύκολα από τον αριθμό των τιμών και της ποσότητας των εισαγωγών. Η Βραζιλία είναι ο ηγέτης στον εφοδιασμό των ΗΠΑ με επεξεργασμένα προϊόντα γρανίτη, κερδίζοντας 391,81 εκατομμύρια δολάρια το 2019, μετά από ελαφρά αύξηση σχεδόν 4% σε σχέση με το 2018. Η δεύτερη Ινδία παρουσίασε επίσης αύξηση 5% από τις εισαγωγές των τελευταίου έτους. Η Κίνα υπέστη και πάλι τις πιο σοβαρές απώλειες, -29,37% στην αξία εισαγωγών σε σύγκριση με το 2018, ακολουθούμενη και πάλι από την Ιταλία, η οποία παρουσίασε πτώση -18,76%.

Όσον αφορά την ποσότητα εισαγόμενων προϊόντων επεξεργασμένου γρανίτη στις ΗΠΑ, η Βραζιλία εξακολουθεί να είναι η κύρια προμηθεύτρια χώρα, η οποία κατάφερε να πουλήσει στις ΗΠΑ 669.807 τόνους μόνο το 2019. Η Κίνα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, διατηρώντας την ίδια θέση με το 2018, αν και πούλησε 8,00% λιγότερο γρανίτη στις ΗΠΑ. Η Ινδία, η Ισπανία και η Ιταλία αντίστοιχα παρουσίασαν μικρή αύξηση.