Με τη στήριξη φορέων και αγοράς η 1η διεθνής έκθεση ERGO.TEC / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ!

Eltrak - Cat banner ad

Η «καρδιά» των Εργοταξίων και των Μηχανημάτων Έργων για τρεις ημέρες  θα χτυπά στον παλμό της έκθεσης ERGO.TEC!

Στις 21 – 23 Απριλίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η 1η διεθνής έκθεση ERGO.TEC /  Μηχανήματα Έργων στο MEC Παιανίας, δίνοντας την ευκαιρία σε κατασκευαστές,  εισαγωγείς και αντιπροσώπους μηχανημάτων έργων να προβληθούν και να  παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.  

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Φορείς και αγορά αγκάλιασαν και στήριξαν από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία  της Τεχνοεκδοτική / T-Press, η οποία παρά τις δυσκολίες, έχει πάρει σάρκα και οστά  και πλέον η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση για τον κλάδο στη χώρα μας, με σημαντικά ονόματα του επιχειρείν και ένα δυναμικό πρόγραμμα εκδηλώσεων, είναι έτοιμη να  υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες. 

Πολιτεία, φορείς, επιχειρήσεις, πανεπιστημιακοί και ειδικοί θα δώσουν το «παρών» τόσο στο εκθεσιακό κομμάτι όσο και στις συνεδριακές εκδηλώσεις του ERGO.TEC Forum, με στόχο η 1η ERGO.TEC να είναι ανάλογη του μεγέθους και του κύρους του  κλάδου και σταδιακά να καταστεί ισχυρός θεσμός του. 

Στόχος της έκθεσης είναι να φέρει στο προσκήνιο τη συγκεκριμένη αγορά ώστε να  αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κόσμο των κατασκευών και να αναδείξει την Ελλάδα της ανάπτυξης και των μεγάλων έργων!

Εκθέτες 

Στην έκθεση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις  

που κατασκευάζουν, εισάγουν ή αντιπροσωπεύουν

Μηχανήματα έργων πάσης φύσεως όπως:Χωματουργικά, Ανυψωτικά,  Σκαπτικά, Διατρητικά, Μεταφορικά, Φόρτο-Εκφορτωτικά, Οδοποιίας, Διάνοιξης  Σηράγγων, Λιμένων, Κατεδάφισης, Παραγωγής Σκυροδέματος, Λατομείων,  Ανακύκλωσης, Καθαριότητας κ.ά., καθώς και Εξαρτήματα, Ανταλλακτικά και  Λιπαντικά. 

Είδη Εξοπλισμού Εργοταξίων: Καλούπια, Σκαλωσιές, Μεταλλικές Κατασκευές,  Γεννήτριες, Τόρνοι, Κάδοι, Εκρηκτικά, Μονωτικά, Εργαλεία, Όργανα, Στολές,  Λογισμικά, καθώς και Συστήματα Ελέγχου, Ασφαλείας και Ποιότητας,  Επικοινωνίας, Σχεδίασης, Αντισεισμικής Προστασίας κ.ά. 

Επίσης, θα συμμετέχουν: Κρατικές Υπηρεσίες, Πρεσβείες, Επιμελητήρια,  Οργανισμοί, Επιστημονικοί, Επαγγελματικοί Εκπαιδευτικοί και Συνδικαλιστικοί  Φορείς, Ινστιτούτα, Τράπεζες, Εταιρείες Ασφαλειών, Leasing κ.ά. 

Επισκέπτες 

Κατασκευαστές, Αντιπρόσωποι, Εισαγωγείς, Ιδιοκτήτες Μηχανημάτων Έργων. Στελέχη Τεχνικών Εταιρειών. 

Εργολάβοι Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων. 

Εκπρόσωποι ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα) 

Εργοταξιάρχες. 

Χειριστές Μηχανημάτων.

Υπεύθυνοι Έργων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ιδιοκτήτες Μεταλλείων και Λατομείων. 

Πολιτικοί Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες – Τοπογράφοι κ.λπ. Εισαγωγείς και Έμποροι Εξοπλισμού Εργοταξίου. Περιφέρειες, Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Πρεσβείες, Επιμελητήρια.