Ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. παρουσιάζει το νέο στρατηγικό σχέδιο για το Ελληνικό μάρμαρο

Eltrak - Cat banner ad

Μια σημαντική πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης για την προβολή και προώθηση του ελληνικού μαρμάρου στις διεθνείς αγορές.

Την Τετάρτη 30/06/2021 ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. θα παρουσιάσει μέσω τηλεδιάσκεψης στα μέλη του το Νέο Στρατηγικό Σχέδιο Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Μαρμάρου με ένα αναλυτικό πλάνο δράσεων προϋπολογισμού 3.647.000 €.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Η ICAP σε συνεργασία με την DK Marketing ολοκλήρωσαν για λογαριασμό του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. ένα σχέδιο το οποίο αναλύει την παγκόσμια αγορά μαρμάρου, τις τάσεις σε αυτή, τις δράσεις άλλων ενώσεων και ομοσπονδιών καθώς και το διεθνές εμπόριο μαρμάρου, προσδιορίζοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές (SWOT Analysis) για το Ελληνικό Μάρμαρο.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης τα μέλη του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις που αφορούν θέματα, όπως: οι χώρες στόχοι, οι διεθνείς τάσεις στις χώρες στόχους και το νέο μήνυμα επικοινωνίας για το “story – telling” του Ελληνικού Μαρμάρου, καθώς και όλες τις προτεινόμενες ενέργειες Προβολής και Προώθησής του.