Ο ΣΕΜΜΘ διοργανώνει σεμινάρια ασφαλείας σε λατομεία μαρμάρου

Eltrak - Cat banner ad

Με στόχο την ενημέρωση και την αφύπνιση των εργαζομένων για την υγεία και την ασφάλεια τους στα λατομεία μαρμάρου της ευρύτερης περιοχής της Δράμας, της Καβάλας και της Θάσου, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης (ΣΕΜΜΘ) διοργανώνει σεμινάρια ασφαλείας.

Τα σεμινάρια διοργανώνονται στο πλαίσιο των ευρύτερων ενεργειών του Συνδέσμου για την προώθηση και υποστήριξη της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, και θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το εξειδικευμένο γραφείο συμβούλων ασφάλειας MARBLE CONSULTING – Χρήστος Γράβαλος.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Μέσα από τα σεμινάρια αυτά, αναμένεται να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας & Επιβλέποντος Μηχανικού του εκάστοτε λατομείου. Επιπλέον, στη διεξαγωγή των σεμιναρίων θα υπάρχει η ενεργός συμμετοχή του μεταλλειολόγου μηχανικού του έργου, με σκοπό την ανάδειξη τόσο των γενικότερων ζητημάτων υγείας και ασφάλειας όσο και των επιμέρους θεμάτων του λατομείου.

Οι επιμέρους θεματικές ενότητες των σεμιναρίων περιλαμβάνουν γενική περιγραφή του κύκλου εργασιών της εξόρυξης μαρμάρου, συνοπτική αναφορά των μεθόδων εξόρυξης (επιφανειακή και υπόγεια), μεθόδους ασφαλούς εργασίας σε λατομικές εξορύξεις, ειδικές οδηγίες ανά ειδικότητα και θέση εργασίας (χειριστές συρματοκοπής, χειριστές διατρητικών Μ.Ε., χειριστές χωματουργικών Μ.Ε. (φορτωτές, εκσκαφείς, φορτηγά), χειριστές αλυσοπρίονων).

Επιπλέον, στα σεμινάρια θα παρουσιαστούν στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων από επιθεωρήσεις μεταλλείων, τρόποι μείωσης της επικινδυνότητας κι ένας συνοπτικός οδηγός τήρησης των εγγράφων του λατομείου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΣΕΜΜΘ, θέλοντας να διευκολύνει τα μέλη του, θα καθορίσει και θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μετά από κοινή συνεννόηση.

*Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του ΣΕΜΜΘ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].