Οι εισαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων και γρανιτών της Κίνας το Β’ τρίμηνο του 2022

Eltrak - Cat banner ad
Papagiannoulis banner ad

Μεγάλη πτώση καταγράφηκε στις εισαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων της Κίνας μεταξύ των Β’ τριμήνων του 2021 και του 2022. Το ίδιο διάστημα, πτώση σημείωσαν, επίσης, κι οι εισαγωγές ακατέργαστων γρανιτών, ωστόσο, αρκετά μικρότερη.

Φτάνοντας στο 2022, μεταξύ των Α’ και Β’ τριμήνων, οι εισαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων παρουσίασαν πτώση, ενώ αντίθετα, των γρανιτών εμφάνισαν άνοδο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεταβολές στην αξία και την ποσότητα των εισαγωγών μεταξύ των Β’ τριμήνων του 2021 και του 2022 και των Α’ και Β’ τριμήνων του 2022.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Με εξαίρεση το Β’ τρίμηνο του 2020, η αξία και η ποσότητα των εισαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων του 2022 βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων, τουλάχιστον, πέντε ετών. Οι εισαγωγές ακατέργαστων γρανιτών, παρά την πτώση στην αξία και την ποσότητα, παρέμειναν υψηλές. Στη μέση τιμή ανά τόνο και των δύο υλικών καταγράφηκε ρεκόρ πενταετίας.

Οι εισαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων από την Τουρκία, που είναι η κύρια προμηθεύτρια της Κίνας, την Ελλάδα, το Ιράν και την Αίγυπτο σημείωσαν πτώση. Αντιθέτως, άνοδο κατέγραψαν οι εισαγωγές από την Ιταλία.

Στις εισαγωγές ακατέργαστων γρανιτών από την Ινδία, που είναι η κύρια προμηθεύτρια της Κίνας, σημειώθηκε πτώση. Απεναντίας, μεγάλη άνοδο σημείωσαν οι εισαγωγές από τη Βραζιλία.

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

25151100: Marble & travertine, crude or roughly trimmed.

25151200: Marble & travertine, merely cut into a square/rectangular blocks/slabs.

25181000: Dolomite, not calcined/sintered.

25161100: Granite, crude or roughly trimmed.

25161200: Granite, merely cut into a square/rectangular blocks/slabs.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]