Οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου, γρανίτη και κεραμικών της Νότιας Κορέας το πρώτο εξάμηνο του 2021

Eltrak - Cat banner ad

Μειώθηκαν ή αυξήθηκαν οι εισαγωγές της Νότιας Κορέας το πρώτο εξάμηνο του 2021?

Σημάδια ανάκαμψης δείχνουν οι εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Νότιας Κορέας το 1ο Εξάμηνο 2021. Τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας COVID-19, που είχαν επιβάλει και διατηρούν οι αρχές, επιβραδύνουν τον ρυθμό αύξησης των εισαγωγών. Ωστόσο, η τροχιά ανάπτυξης της οικονομίας και η αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, αναμένεται ότι θα δώσουν ώθηση στις εισαγωγές της Νότιας Κορέας.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία οι εισαγωγές κεραμικών σημείωσαν μεγαλύτερη αύξηση έναντι των επεξεργασμένων μαρμάρων και γρανιτών. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) της αξίας εισαγωγών της Νότιας Κορέας μεταξύ του 1ου Εξαμήνου 2020 – 2021:

Η αύξηση 4,47% στην αξία εισαγωγών επεξεργασμένων γρανιτών είναι χαμηλή με δεδομένο ότι η Νότια Κορέα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγέας στον κόσμο. Στις εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων η αύξηση 10,27%, απέχει από το 24,20% των κεραμικών. 

Οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου της Νότιας Κορέας το Α΄ Τρίμηνο 2021 άγγιξαν τα 74 εκατομμύρια δολάρια, του γρανίτη τα 239 εκατομμύρια δολάρια και κεραμικών τα 202 εκατομμύρια δολάρια.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

6907: Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excl. of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]