Οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου, γρανίτη και κεραμικών της Ρωσίας το πρώτο τρίμηνο του 2021

Eltrak - Cat banner ad

Τι εισήγαγε περισσότερο η Ρωσία το πρώτο τρίμηνο του 2021, μάρμαρα, γρανίτη ή κεραμικά?

Η πανδημία COVID-19 και τα lockdown οδήγησαν στην πτώση των εισαγωγών επεξεργασμένων μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Ρωσίας το 2020. Ωστόσο, μεταξύ Α΄ Τριμήνων 2020 – 2021 καταγράφηκε αύξηση στις εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων και κεραμικών ενώ αντίθετα στους επεξεργασμένους γρανίτες πτώση. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στην αξία και την ποσότητα των εισαγωγών της Ρωσίας μεταξύ Α΄ Τριμήνων 2020 – 2021 και Δ΄ Τριμήνου 2020 – Α΄ Τριμήνου 2021:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Το Α’ Τρίμηνο του 2021 οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου είχαν την υψηλότερη αξία των τελευταίων ετών. Η άνοδος μεταξύ Α΄ Τριμήνων 2020 – 2021 οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ινδία, το Ομάν και την Σερβία. Αντίθετα πτώση σημείωσαν οι εισαγωγές από την Ιταλία και την Τουρκία που αποτελούν βασικούς προμηθευτές της Ρωσίας.

Στους επεξεργασμένους γρανίτες η πτωτική πορεία των τελευταίων πέντε ετών συνεχίστηκε και μεταξύ Α΄ Τριμήνων 2020 – 2021 όπου καταγράφηκε πτώση στις εισαγωγές από την Κίνα και την Ισπανία.

Στα κεραμικά η άνοδος μεταξύ  Α΄ Τριμήνων 2020 – 2021 οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από την Ινδία, την Ουκρανία, την Λευκορωσία και την Ιταλία. Αντίθετα πτώση σημείωσαν οι εισαγωγές από την Ισπανία και την Κίνα.

Οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου της Ρωσίας το Α΄ Τρίμηνο 2021 άγγιξαν τα 12 εκατομμύρια δολάρια, του γρανίτη τα 4 εκατομμύρια δολάρια και κεραμικών τα 85 εκατομμύρια δολάρια.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

6907: Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excl. of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]