Οι εισαγωγές κεραμικών, μαρμάρων και γρανιτών των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής παρά τον αριθμό τους, την τελευταία πενταετία διατηρούν σχετικά χαμηλά μερίδια (%) αγοράς στις εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη. Εξαίρεση αποτελούν οι εισαγωγές κεραμικών που παραμένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα.

Στο Γράφημα που ακολουθεί βλέπουμε τα μερίδια (%) των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής επί της παγκόσμιας αξίας εισαγωγών μεταξύ 2016 – 2020:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Στον Πίνακα παρατηρούμε ότι τα μερίδια (%) των κεραμικών είναι σχεδόν διπλάσια από των επεξεργασμένων μαρμάρων και γρανιτών. Επίσης βλέπουμε την μεγάλη πτώση των μεριδίων (%) των επεξεργασμένων μαρμάρων ενώ στους επεξεργασμένους γρανίτες παρατηρούμε την διαχρονική σταθερότητα.

Στις εισαγωγές κεραμικών καταγράφεται μεγάλη διασπορά στα μερίδια (%) μεταξύ των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Ωστόσο, οι χώρες με τα υψηλότερα κατά μέσο όρο μερίδια επί της αξίας εισαγωγών είναι με την σειρά, το Μεξικό (14,7%), η Χιλή (12,9%), το Περού (8,76%), η Κολομβία (8,67%) και η Δομινικανή Δημοκρατία (7,4%).

Στις εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων το μέσο μερίδιο του Μεξικό (40%) είναι με μεγάλη διαφορά το υψηλότερο. Ακολουθούν η Βραζιλία (9,96%), η Δομινικανή Δημοκρατία (8,83%), ο Παναμάς (7,59%) και η Αργεντινή (6,7%).

Κύριες προμηθεύτριες χώρες των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στα κεραμικά είναι οι, Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Μεξικό, Ισπανία. Στα επεξεργασμένα μάρμαρα κύριοι προμηθευτές είναι οι Ιταλία, Κίνα, Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα. Στους επεξεργασμένους γρανίτες είναι οι Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Ισπανία.

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε αρνητικά τις εισαγωγές κεραμικών, επεξεργασμένων μαρμάρων και γρανιτών. Μεταξύ 2019 – 2020 μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων κατά -30,59%. Οι εισαγωγές κεραμικών σημείωσαν πτώση -19,61% και των επεξεργασμένων γρανιτών -18,39%.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones). 

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones)

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

6907: Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excluding of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory ceramic goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves)

6908: Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excluding of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory ceramic goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]