Οι εισαγωγές μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Γαλλίας το 2021

Eltrak - Cat banner ad

Η Γαλλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εισαγωγέας κεραμικών παγκοσμίως. Παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές της σε μάρμαρα και γρανίτες κυμαίνονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα βρίσκεται μέσα στην δεκάδα των μεγαλύτερων εισαγωγέων.

Το 2021 καταγράφηκε ρεκόρ πενταετίας στην αξία εισαγωγών των μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Γαλλίας. Στην ποσότητα σημειώθηκε ρεκόρ στις εισαγωγές μαρμάρου και κεραμικών. Στους γρανίτες η ποσότητα εισαγωγών κυμάνθηκε περίπου στα επίπεδα του 2017.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στην αξία και την ποσότητα των εισαγωγών μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών το 2021:

Οι εισαγωγές μαρμάρου καταγράφουν την τελευταία πενταετία ραγδαία άνοδο. Μεταξύ 2017 – 2021 η αξία εισαγωγών αυξήθηκε κατά +61,34% και η ποσότητα κατά +94,6%. Το ίδιο διάστημα η αξία εισαγωγών των γρανιτών αυξήθηκε κατά +15,25% και η ποσότητα κατά +2,6%. Στα κεραμικά η αύξηση στην αξία ήταν +12,84% και την ποσότητα +17,52%.

Η συνεχής άνοδος των εισαγωγών μαρμάρων, ακόμη και στο ξέσπασμα της πανδημίας το 2020, φανερώνει μια στροφή της Γαλλίας προς το μάρμαρο με τον γρανίτη να υποχωρεί και τα κεραμικά να παραμένουν σταθερά ανοδικά.

Η άνοδος των μαρμάρων οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από την Τουρκία. Στους γρανίτες οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από την Ιταλία, την Ινδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Στα κεραμικά οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από την Τουρκία, την Ιταλία και την Ισπανία.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

251511:Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512: Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape(2010-2500);Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape(1988-1991).

251611: Granite, crude or roughly trimmed (excl. already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

251612: Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excl. already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

6907: Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excl. of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]