Οι εισαγωγές μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών των ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία

Eltrak - Cat banner ad

Με αφορμή τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών των ΗΠΑ του 2022, ανατρέξαμε στο αρχείο μας για να δούμε πως κινήθηκαν τα τρία υλικά την τελευταία δεκαετία. Πιο συγκεκριμένα, εξετάσαμε την περίοδο 2013-2022 η οποία περιλαμβάνει ουσιαστικά την ανάκαμψη μετά την οικονομική κρίση που ξέσπασε στις ΗΠΑ το 2007, το διάστημα της πανδημίας και των προβλημάτων που προέκυψαν στις μεταφορές, την ενεργειακή κρίση και την αύξηση του πληθωρισμού.

Τα παραπάνω προβλήματα σε συνδυασμό με την πτώση στις εισαγωγές από την Κίνα αλλά και την άνοδο των κεραμικών, η πορεία των εισαγωγών των ΗΠΑ γίνεται ακόμη πιο σημαντική για τις επιχειρήσεις μαρμάρου και γρανιτών. Με εισαγωγές που ξεπερνούν τα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας τελικών προϊόντων στον κόσμο και μια διέξοδος για τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να καλύψουν τις απώλειες από την πτώση της Κίνας.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών μεταξύ 2013-2022 φανερώνουν την κυριαρχία των κεραμικών έναντι των μαρμάρων και των γρανιτών η οποία ξεκίνησε το 2016 και συνεχίζει έως και το 2022. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 2022 η ποσότητα εισαγωγών των κεραμικών ξεπέρασε τους 3,4 εκατομμύρια τόνους ενώ των μαρμάρων και των γρανιτών αθροιστικά τους 2,6 εκατομμύρια τόνους. Η αξία εισαγωγών των κεραμικών το 2022 άγγιξε τα επίπεδα των μαρμάρων και των γρανιτών και ήταν πιο κοντά από κάθε άλλη χρονιά.

Επιμέρους ωστόσο η πορεία των εισαγωγών των τριών υλικών διαφέρει σημαντικά. Με δεδομένη την κυριαρχία των κεραμικών τα στατιστικά στοιχεία για τα μάρμαρα είναι πολύ θετικά ενώ για τους γρανίτες προβληματίζουν.

Μεταξύ 2013-2022 η αξία εισαγωγών των κεραμικών αυξήθηκε κατά +56,93% και η ποσότητα κατά +62,72%. Το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές μαρμάρων κατέγραψαν άνοδο την αξία κατά +49,8% και την ποσότητα κατά +34,79%. Στον αντίποδα οι εισαγωγές γρανίτη μειώθηκαν σε αξία κατά -30,48% και σε ποσότητα κατά -7,75%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εξέλιξη της μέσης τιμής ανά τόνο των κεραμικών και των μαρμάρων που, παρά τις διακυμάνσεις, παραμένουν οριακά σταθερές την τελευταία δεκαετία. Αντίθετα η μέση τιμή ανά τόνο των γρανιτών έχει μειωθεί φτάνοντας το 2022 να είναι χαμηλότερη από των κεραμικών.

Από τα στατιστικά στοιχεία γίνεται σαφές ότι τα κεραμικά κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην αγορά των ΗΠΑ. Η άνοδος των μαρμάρων δείχνει ότι είναι ένα υλικό που ήταν και παραμένει σταθερά υψηλά στις προτιμήσεις των Αμερικάνων. Ωστόσο, ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης και η πτώση της μέσης τιμής ανά τόνο των γρανιτών, πρέπει να προβληματίσει ολόκληρο των κλάδο της φυσικής πέτρας διότι στις ΗΠΑ, εκτός των κεραμικών, μεγάλη αύξηση καταγράφεται και στις εισαγωγές ξυλείας για δάπεδα.

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για τις εισαγωγές μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών, των ΗΠΑ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και τις μελέτες που διαθέτουμε στο: [email protected]