Οι εισαγωγές μηχανημάτων έργων της Ελλάδας το δεκάμηνο 2020

Eltrak - Cat banner ad

Ποια ήταν η πορεία των εισαγωγών φορτωτών και εκσκαφέων της Ελλάδας το δεκάμηνο 2020 σε σχέση με το 2019?

Στην σκιά της πανδημίας COVID-19 και τον αναπτυξιακό νόμο σε εξέλιξη, ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων των εισαγωγών μηχανημάτων έργων της Ελλάδας.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Φορτωτές (Loaders)

Μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020 στις εισαγωγές φορτωτών καταγράφηκε πτώση στην αξία εισαγωγών κατά -1,13% ενώ αντίθετα στην ποσότητα σημειώθηκε αύξηση +23,19%. Συγκεκριμένα η αξία εισαγωγών το 2020 κυμάνθηκε στα 10,4 εκατομμύρια ευρώ έναντι των 10,5 εκατομμυρίων ευρώ του 2019. Το 2020 εισήχθησαν συνολικά 255 μονάδες έναντι των 207 του 2019.

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στις εισαγωγές φορτωτών της Ελλάδας μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020.

Στον Πίνακα παρατηρούμε ότι οι εισαγωγές φορτωτών δεν επηρεάστηκαν από την πανδημία COVID-19 και το lockdown. Με εξαίρεση τον Μάρτιο, η ποσότητα εισαγωγών κατέγραψε συνεχή άνοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του δεκαμήνου 2020 σε σχέση με το 2019. Η αξία επηρεάστηκε αρνητικά από εισαγωγές χαμηλότερης τιμής μονάδας φορτωτών.

 Εκσκαφείς (Excavators)

Στις εισαγωγές εκσκαφέων μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020 σημειώθηκε πτώση στην αξία εισαγωγών κατά -53,8% και στην ποσότητα -42,37%. Η αξία εισαγωγών το 2020 άγγιξε τα 7 εκατομμύρια ευρώ έναντι των περίπου 15,1 εκατομμυρίων ευρώ του 2019. Το 2020 εισήχθησαν συνολικά 219 μονάδες έναντι των 380 του 2019.

Σε αντίθεση με τους φορτωτές, οι εισαγωγές εκσκαφέων επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία COVID-19 και το lockdown. Στον Πίνακα παρατηρούμε την πτώση στην αξία εισαγωγών καθ’ όλη τη διάρκεια του δεκαμήνου 2020 σε σχέση με το 2019. Στην ποσοτητα σημειώθηκε αύξηση μόνο τον Ιανουάριο και τον Οκτώβριο ενώ το Σεπτέμβριο ήταν ακριβώς ίδια με το 2019. 

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

Φορτωτές:

84295110: Self-propelled front-end shovel loaders specially designed for underground use.

84295191: Self-propelled front-end crawler shovel loaders (other than specially designed for underground use).

84295199: Self-propelled front-end shovel loaders (other than specially designed for underground use or crawler shovel loaders).

Εκσκαφείς:

84295210: Self-propelled track-laying excavators, with a 360° revolving superstructure.

84295290: Self-propelling mechanical shovels with a 360° revolving superstructure (other than on track-laying excavators).