Οι εισαγωγές προϊόντων μαρμάρου και γρανίτη των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Ποιες χώρες αύξησαν τις εισαγωγές προϊόντων μαρμάρου και γρανίτη κατα την διάρκεια της πανδημίας?

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (27) είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων μαρμάρου και γρανίτη στον κόσμο μετά τις Η.Π.Α.. Το μερίδιο των χωρών μελών της Ένωσης, επί των παγκόσμιων εισαγωγών προϊόντων γρανίτη ξεπερνά το 20% και του μαρμάρου το 9%.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Η πανδημία COVID-19 και τα lockdown επηρέασαν αρνητικά τις εισαγωγές ωστόσο, τηρουμένων των αναλογιών, διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Μεταξύ 2019 – 2020 καταγράφηκε πτώση στην αξία εισαγωγών προϊόντων γρανίτη -4,24% ενώ στου μαρμάρου ήταν μεγαλύτερη με -13,6%.

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στις εισαγωγές προϊόντων μαρμάρου και γρανίτη των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 2019 – 2020.

Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία εισαγωγών γρανίτη ήταν με την σειρά οι Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Γαλλία, Ολλανδία. Εκτός από την Ολλανδία, η οποία κατέγραψε αύξηση +22,6%, όλες οι άλλες σημείωσαν πτώση. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Πολωνία σημείωσαν μεγαλύτερη μείωση και η Γερμανία την χαμηλότερη. Η χώρα με την μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ 2019 – 2020 ήταν η Δανία και την μεγαλύτερη πτώση η Κύπρος.

Στο μάρμαρο οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία εισαγωγών ήταν με την σειρά οι Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία. Εκτός από το Βέλγιο, που κατέγραψε αύξηση +8,31%, όλες οι άλλες σημείωσαν πτώση. Η Ιταλία κατέγραψε την μεγαλύτερη πτώση από τις υπόλοιπες ενώ οι Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία σημείωσαν πολύ χαμηλότερη πτώση. Η χώρα με την μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ 2019 – 2020 ήταν η Πολωνία και την μεγαλύτερη πτώση η Λετονία.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512: Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

251611: Granite, crude or roughly trimmed (excl. already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

251612: Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excl. already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]