Οι εξαγωγές μαρμάρου στης Ελλάδας προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Eltrak - Cat banner ad

Ποια είναι η θέση της Ελλάδας μεταξύ των προμηθευτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων?

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρά την πτωτική πορεία των εισαγωγών τα τελευταία έτη, εξακολουθεί να παραμένει σημαντικός προορισμός των επεξεργασμένων μαρμάρων. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2019, το μερίδιο των Η.Α.Ε., επι της παγκόσμιας αξίας εισαγωγών διαμορφώθηκε στο 5,2%. 

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Κύριοι προμηθευτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με την αξία εισαγωγών, είναι η Ιταλία, η Τουρκία, η Κίνα, το Ομάν και η Ελλάδα. Ωστόσο το διάστημα 2015 – 2019 τα Η.Α.Ε. μείωσαν τις εισαγωγές από την Ιταλία κατά 35,49%, την Τουρκία κατά 11,59% και το Ομάν κατά 42,93%. Αντίθετα αύξησαν τις εισαγωγές από την  Ελλάδα κατά 70,34% και την Κίνα κατά 25,74%.

Η Ελλάδα διπλασίασε το μερίδιο της στις εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το 2015 το μερίδιο της Ελλάδας, επί της αξίας εισαγωγών των Εμιράτων, ήταν 5,08% ενώ το 2019 έφτασε το 10,89%.

Η τιμή ανά τόνο των ελληνικών επεξεργασμένων μαρμάρων διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες με εξαίρεση την Ιταλία.

Το εννιάμηνο του 2020 οι εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου της Ελλάδας προς τα Η.Α.Ε. επηρεάστηκαν από την πανδημία καταγράφοντας πτώση σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα παρουσιάζουν μείωση -19,48% στην αξία, -16,77% στην ποσότητα και -3,25% στην τιμή ανά τόνο.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι την τελευταία πενταετία η Ελλάδα, με την ραγδαία αύξηση των εξαγωγών προς τα Η.Α.Ε., κατάφερε να αποσπάσει μερίδια από την Ιταλία. Εξάγοντας ποιοτικά μάρμαρα ενίσχυσε τη θέση της σε μια σημαντική αγορά έναντι των παραδοσιακών και ισχυρών προμηθευτών της.